FOCUS AFRICA Sendingkonferensie

TEMA: “INTENTIONAL LIVING” Vry aand 22 – So 24 Junie by PW Botha skool, met getuienis uitreike na die gemeenskap vanaf 25 Jun. DOEL: OM GEMEENTES EN INDIVIDUE TOE TE RUS EN TE BEMAGTIG OM GETUIES TE WEES. Verskeie internasionale sprekers. Focus Africa word aangebied deur Ethnos Movement International ( www.ethnosmi.org). Meer inligting op NGK…

#ignite tienerbediening

#ignite vir tieners (van Gr 8-11) 09:30 Kom sluit gerus aan – kontak Suzette Luwes 082 961 2004. Sien weeklikse Bulletin en Almanak vir meer info. Geen #ignite tydens langnaweke en vakansies nie. Sien weeklikse Bulletin en Almanak vir details. Jeug 2018- NUUT- PDF         Ons deel met groot opgewondenheid nuwe skuiwe…

Msinga 2018

#madatmsinga Msinga Uitreik 2018 Inskrywingsvorm   Msinga 2018- powerpoint Msinga 2018- show    

Uitreik na ons gemeenskap 22 April

Uitreik na gemeenskap – Sondag 22 April 2018 direk na 08:30 erediens   Sondag, 22 April, sal daar net een erediens wees om 08:30 (GEEN EREDIENS om 10:00). Direk daarna reik ons as gemeente saam uit na ons plaaslike gemeenskap. Ons wil graag mense in ons gemeenskap bedien met die liefde van ons Here en…

CREMHOG- hawelose projek

Cremhog beplan om hul deure Junie/ Julie 2018 oop te maak. Cremhog beplan om gedurende die winter hul deure oop te maak onderhewig aan Munisipale prosesse. Met hierdie projek word die dorp vry van haweloses gehou deur vir hulle veilige huisvesting te skep. Getal persone wat gehuisves kan word 36 en 36 per fase vir…

HERNUWING VAN GGO’s

Jy het steeds ‘n geleentheid om jou Geloofsgelofte-offers te hernu – of om vir die eerste keer ‘n GGO te maak. Aantal kaartjies (response) reeds ontvang 88 Bedrag ontvang: R478 590 Het jy die Here al onvoorwaardelik vertrou vir iets wat jy weet die dieptepunt van sy wil verteenwoordig: die dra van die Goeie Nuus…

SENIOR TEE @ Redberry aarbeiplaas

Ons eerste Seniorlidmaat tee het plaasgevind by die Redberry aarbeiplaas op Dinsdag 13 Maart. Daar is heerlik gekuier en behoorlik gesmul aan hul skons met aarbeikonfyt- en room. Baie dankie aan Johan Ferreira en Martie van Staden vir die bespreking- en vervoerreëlings van hierdie uitstappie.