Reeks: Rigters 2 , 7 en 16

Ds Hannes Pretorius. 1: Rigters 2:1-23. Tema: Hulle het vergeet!   2: Rigters 7. Swak genoeg om deur God gebruik te word.   3:  Rigters 16 : 23-31; Tweede Kanse