Neem vrymoedigheid om by enige van die volgende projekspanne of diensgeleenthede in te skakel.

Ons het jou baie nodig!!

Sendelinge deur die gemeente uitgestuur:

* Gerrit en Sonja Brink – Nederland

REIK UIT NA TURKE, KOERDE EN ANDER MIDDE- OOSTERSE IMMIGRANTE.
 Gerrit (gemeentelid) en Sonja en hul drie kinders Mateo, Talita en Elysa. (Sel: 0031 629 163832, Tel: 0031 707 523636, gerritsonja.brink@gmail.com, Skype: gerritsonja)
–Projekspanleier: Danie van der Merwe (082 927 8920, dlvdm@mweb.co.za)
2015

* André en Lidy van der Bergh – OM, Pretoria

OPERASIE MOBILISASIE -SA.  André is OM se direkteur in Pretoria.

André, Lidy & Saranda van der Bergh. (071 103 3550, andre.vanderbergh@om.org, lidy.vanderbergh@om.org)

— Projekspanleiers: Hennie & Magda Rossouw (081 039 0571, hennieenmagdarossouw@gmail.com)

 

SAMSUNG CAMERA PICTURES

 

 

* Amos en Mouazer – Algerië

SENDELINGE IN ALGERIË EN MARSEILLES, FRANKRYK – WERK ONDER DIE BERBERS & NOORD-AFRIKANE.

–Projekspanleier: Jacques Naude (083 630 9456, jacq.naude@gmail.com)

Amos, Lynda Djebbar met klein David

Amos en gesin2016 sml

Moazer

20150907_092106

 

 

* Francois en Nadia Hattingh – 

Francois (gemeentelid) en Nadia, saam met hul kinders, Franco, Heide-Marie en Waldo, het verhuis na Brackenfell in die Kaap. Hul is steeds betrokke by die onbereikte groepe in die Noorde van Mosambiek.
( Sel 009 258 823 656750, http://blogs.ntm.org/francois-hattingh/, hattingh@lintel.us, thehattinghs@gmail.com, nadia_hattingh@ntm.org)
— Projekspanleier: Estelle Frohling (082 840 0481, elfroh@lantic.net)
2015

* Gerrie en Arlene Coetzee – Portugal

SENDELINGE IN LISSABON, PORTUGAL – BESIG MET KERKPLANTING

Gerrie en Arlene (gemeentelede) doen evangelisasiewerk en kerkplanting in die Lisabon-omgewing in Portugal.(portugalsending@gmail.com, +351 963 252 428, FB: Portugal sending mission)

— Projekspanleier: Nora de Wit (082 375 3060, sldewit@axxess.co.za)

Gerrie Arlene Coetzee 002

 

Die gemeente bied ook finansiële, morele en gebedsondersteuning aan verskeie ander sendelinge en/of projekte.

Ons is betrokke by:

Andre Buitendag – CREDO en Geelhoutboom

Bedien gemeentes in George rondom ‘n sendingvisie en is deur die CREDO-bediening voltyds besig met gemeenskapsopheffing. Ons kerk speel in laasgenoemde ‘n leidende rol.

André Buitendag (abuitendag@yebo.co.za, 044 871 1683, 083 378 6649)

Jeugbediening: Ferdie Koelman (073 864 2398)

— Projekspanleier: Jimmy Coetzee (082 895 7693, jimartolco@telkomsa.net)
Andre Buitendag 2014

Alpha kursus:

EVANGELIESASIE-KURSUS GEBASSEER OP VRIENDSKAP- VERHOUDINGS. WORD AANGEBIED IN DIE GEMEENTE EN IN GEORGE GEVANGENIS

–Ds Charl du Plessis (044 871 1379, 083 286 3291, cpdup@eject.co.za)

Logo ------------------

 

Emmers van Hoop

ONS BRING HOOP NA MINDER-BEVOORREGTES IN PROTEAPARK EN THEMBALETHU

— Koördineerder: Annatjie Olivier

Emmers v Hoop 2016-sml

 

BLUE MOUNTAIN-THE HAVEN

WEEKLIKSE BEDIENING AAN SENIORS

— Koördineerder: Eugene French

 

SOPkombuis

ONS GEMEENTE VERSKAF DONDERDAE SOP IN DIE MIDDE DORP WAAR WERKLOSES  BEDIEN WORD.

— Projekspanleier:Anne-Marie van Eck

JAM 074

 

Msinga

WERK IN MSINGA, NATAL, ONDER DIE ZULU’S BY eBUSI
Ds Bonginkosi Sithole – leraar in eBusi &
Dr Lourens & Hanelie Schoeman (lgschoeman@telkomsa.net 036 637 6405 / 083 785 4605)
–Projekspanleier: Jan Vrolijk (082 464 7871, janvrolijk@vodamail.co.za)
Msinga smll

DSCF0542

Stranddiens

REIK UIT NA VAKANSIEGANGERS, DESEMBER IN HEROLDSBAAI
Ds Rudolph Grobler (082 820 9899, wolliegrobler@gmail.com)

MÔRESON KINDERHUIS (huis 8)

Martie van Staden (044 871 1338, admin@george-bergsig.co.za)

 

BADISA

Koördineerder: Ansie de Reuck

VGK kospakkies

Koba Arangies

 

ARBEIDSBEDIENING

Koördineerder: Tessa Nieuwenhuys (083 657 9865, 044 884 1404, tessanieuwenhuys@gmail.com)

 

Koshuisbediening

AAN HOËRSKOOL SKOLIERE IN OOMPIE MEYER 

Indië

MEDIESDE DOKTER GEMOEID MET OPLEIDING VAN CHRISTEN DOKTERS

Frikkie & Esther Kellerman (076 316 2321, frikkie@live.co.za)

2016--sml

 

 

*Ekumeniese bediening

Charl du Plessis (044 871 1379)
Werk in George op interkerklike vlak saam met ander gemeentes en kerke om uitdrukking te gee aan die eenheid van die liggaam van Christus.

 

Gebed vir Sending:

Meer besonderhede oor die verskillende projekte is in die gemeente se Wêreldimpak-gebedsgids / Sendinggebedsgids beskikbaar wat aan die begin van elke jaar aan elke lidmaat en skoolgaande kinders verskaf word.

Die gids bied jou die geleentheid om elke dag vir ‘n spesifieke sendeling/ uitreik te bid. (Ook verkrygbaar by die info-tafel en kerkkantoor).

 

Gebedsgids smll

 
129

Finansies:

Ons befonds ons sendelinge, projekte en aksies deur middel van:* Geloofsgelofte-offers (GGO) of Onderneming vir Wêreldsending wat spesifiek vir wêreld­sending gegee word. Aan die begin van die finansiële jaar kry elke lidmaat (ook ons kinders) geleentheid om ‘n GGO te maak. Dit is ‘n wonderlike geleentheid om in die geloof te groei soos jy ervaar hoe die Here bo jou ver­wagting voorsien. Jaarliks word hierdie offers tydens Februarie/Maart hernu. (Sien kaartjie verder in die berig.)Alle fondse wat vir sending gegee word, word in ons Sending­fonds, waaruit al ons verpligtinge ten opsigte van wêreldsending nagekom word, gestort.
-Betaling van jou Geloofsgelofte-offer / jou onderneming kan geskied deur:
1— Saam met normale maandelikse dankoffer (BRUIN KOEVERT) wat uitgedeel word by besoekpunte. Dui asb dit in die kolom SENDING aan. Koeverte ook beskikbaar by kerkkantoor.
2—‘n Elektroniese inbetaling (EFT)
Bankbesonderhede:
Bank: ABSA Tak: Yorkstraat, George
Takkode: 632005
Rekeningnommer: 890 580 009
EFT – MERK ASB DUIDELIK “GGO”
3— ‘n Debietorder (wat jy asb self by jou Bank reël)
– MERK ASB DUIDELIK “GGO”.Om sake te vergemaklik, gebruik gerus ook die onderstaande GGO / onderneming kaartjie – epos na finans@george-bergsig.co.za:

GGO-Onderneming 2016 - 1-

 

Dui asb aan waar jy betrokke wil raak:

GGO-Onderneming 2016 - 2

Testamentêre bemakings:
Oorweeg dit biddend om ‘n testamentêre bemaking ten bate van ons Sendingfonds in jou boedel te beskryf. Op dié wyse kan jy selfs na jou dood by wêreldsending betrokke wees en steeds die koninkryk van God dien.

 

Donasies:
Alle donasies vir wêreldsending word in die Sendingfonds gestort en vir dié uitsluitlike doel aangewend.