Tydens skoolkwartale:

08:30 Alternatief, 10:00 Erediens

08:30 #kleuterkerk (3-6jr) & #kinderkerk (Gr 1-7)

16:45 #belydenisgroep

18:00 Kruisdiens & #ignite (tieners)

 

Langnaweke:

09:00 Erediens

18:00 Kruisdiens in Jeuglokaal

 

Vakansies:

09:00 Erediens