Eredienstye tydens skooltermyne

Alternatiewe diens  08:30 (informeel met band)

Erediens 10:00 (formeel met orrel)

Kruisdiens 18:00 (jeugband)

 

Jeugbediening – Sondae tydens skooltermyne

Kleuterkerk 08:30 (3 – 6jr) 

Kinderkerk 08:30 (kategese) vir Gr 1-7

#ignite met kleingroepe vir Gr 8-10 18:00-20:00 met Kruisdiens

(Sien asb Almanak en Bulletin vir uitsonderings)

 

Eredienstye met Langnaweke 

Slegs een oggend Erediens 09:00. 

Kruisdiens 18:00 in Jeuglokaal  (jeugband)

Geen Kleuterkerk, Kinderkerk of Kleingroepe.

 

Eredienstye PAASSONDAG 16 April 2017

Slegs een oggend Erediens 09:00

Geen Kleuterkerk, Kinderkerk of Kleingroepe

GEEN Kruisdiens

 

Eredienstye tydens skoolvakansies

Slegs een oggend Erediens 09:00

Geen Kleuterkerk, Kinderkerk of Kleingroepe

GEEN Kruisdiens  (Sien asb Almanak en Bulletin vir uitsonderings)