Baie welkom by Bergsig se senior kategese!

Kategese bly steeds die hoogste prioriteit van die bediening aan ons kinders en jongmense.Ignite Logo SML

Weekliks tydens die skool termyne soos volg:
#ignite vir tieners van Gr 8-12 met Kruisdiens 18:00

Geen #ignite tydens langnaweke en vakansies nie. Sien weeklikse Bulletin en Almanak vir details.

Leierkategete wat die administrasie beheer:
Gr 8-12 Marica Kruger (082 466 3275).

 

Geen Foundations