Vrouekamp 11-13 April

Die kamp word weer by die Blue whale resort aangebied met die tema: “Die moderne vrou”. Die spreker is dr Jannie Botha. Lees meer….    

Stranddienste Desember 2013

Heroldsbaai stranddienste  was weereens ’n groot hoogtepunt op ons jeug se kalender. Die uitreik het plaasgevind van 12 tot 24 Desember 2013. Ons span het bestaan uit 36 lede: 9 leiers en 27 tieners. Ons het weereens die voorreg gehad om in samewerking met George-Suid gemeente en hulle jeug hierdie uitreik te hou. Soos altyd…