Kort Kursus: AMPER DAG –‘n besinning oor die najaar van die lewe

“Retired” beteken nie “expired” nie! Wil jy jou sinvol voorberei vir die volgende fase in jou lewe? Ontdek dat God se beloftes vir jou nuwe deure kan open tot ‘n betekenisvolle en avontuurlike oudag. Want jy het oneindig baie om te bied vir jouself, jou kinders en kleinkinders en die gemeenskap…  In die die kursus…

#MADatMSINGA – Msinga uitreik 2017

Ons jaarlike sendinguitreik na die gemeente in eBusi het van 1-9 Julie plaasgevind. BAIE DANKIE vir elkeen wat ‘n bydrae gelewer het tot hierdie geseënde uitreik https://www.facebook.com/georgebergsig/videos/vb.429362510560412/804166436413349/?type=2&theater

Donasies: brande in Knysna

NG Kerk in Suid-Afrika | Sinode van Wes-Kaapland skryf: Ons kollegas en gemeentes in die Tuinroete is diep dankbaar vir die ongelooflike reaksie vanuit die hele land (én verder!) op die versoek vir noodvoorrade in die Knysna-omgewing. Baie dankie aan sovele mense (gemeentes, sinodes en ander instansies) wat vanuit alle oorde voorrade gestuur het. Eugene…

Pinkster 2017: So 28- Wo 31 Mei

Die reeks handel oor gebed met die tema: Here, leer ons bid! Deon was predikant by Somerstrand N G gemeente en werk nou voltyds as Retraite leier by Shama retraite sentrum (naby Steytlerville in die Oos-Kaap). Hy is ook steeds landwyd betrokke by die dissipelskap bediening en skrywer van die dissipelskapmateriaal wat ons in die…

Bergsig Nuus Maart 2017

Die nuutste uitgawe van ons Bergsig Nuus is nou beskikbaar. Lees dit gerus hieronder. Die blaadjies is ook beskikbaar op facebook, by die kerkkantoor, die kerk ingange en saal.   Bergsig Nuus 2017 Mrt – PDF

Uitreik na gemeenskap – So 7 Mei om 09:45

Sondag, 7 Mei, sal daar net een erediens wees om 08:30.  Direk daarna, om ongeveer 09:45, reik ons as gemeente saam uit na ons plaaslike gemeenskap.  Ons wil graag mense in ons gemeenskap bedien met die liefde van ons Here en só ‘n verskil maak.  Die hele gemeente (individue en gesinne) word opgeroep om daaraan…

Basaar 2018

Soos gewoonlik was Begsig se GROOT MiKiTi Basaar ‘n heerlike kuier-geleentheid.   Die feestelikheid het Vrydagaand afsgeskop met ons jaarlikse seekos aand. Hierdie jaar was dit ‘n Seekos-en-Gin-proe geleentheid waar o.a. verskeie Tapas voorgesit is.   Saterdagoggend om 08:00 het ons BASAAR afgeskop.       Veral die jongspan het die kinderaktiwiteite vreeslik geniet. Spesiale dankie…

Almanak 2018

NG Bergsig se Almanak vir 2018 is in die kerk en kerkkantoor beskikbaar. Almanak 2018 vanaf Mei PDF                                        

KUIER MEKAAR RAAK ETERS

“Vriende is een van die maniere waarop God vir ons sorg” en iemand anders het gesê : “Vriende is soos onsigbare engele wat ons op ons voete help as ons vlerke vergeet om te vlieg!” Kan jy nog vandag bekostig om nie sulke vriende te hê nie? Hier is ’n wonderlike geleentheid om sulke vriende…

Alpha Kursus : 7 Feb – 16 Mei 2017

WAAROOR GAAN DIT IN ALPHA Die Alpha Kursus is ‘n praktiese bekendstelling aan die Christelike geloof en in wese ontwerp vir persone wat nie die Here ken nie of kerklos geraak het. Elke Christen kan egter ook baat vind by die inhoud aangesien dit die basiese beginsels va n ons Christenskap herbevestig. Omdat die kursus…