Almanak 2018

NG Bergsig se Almanak vir 2018 is in die kerk en kerkkantoor beskikbaar. Almanak 2018 vanaf Mei PDF                                        

KUIER MEKAAR RAAK ETERS

“Vriende is een van die maniere waarop God vir ons sorg” en iemand anders het gesê : “Vriende is soos onsigbare engele wat ons op ons voete help as ons vlerke vergeet om te vlieg!” Kan jy nog vandag bekostig om nie sulke vriende te hê nie? Hier is ’n wonderlike geleentheid om sulke vriende…

Alpha Kursus : 7 Feb – 16 Mei 2017

WAAROOR GAAN DIT IN ALPHA Die Alpha Kursus is ‘n praktiese bekendstelling aan die Christelike geloof en in wese ontwerp vir persone wat nie die Here ken nie of kerklos geraak het. Elke Christen kan egter ook baat vind by die inhoud aangesien dit die basiese beginsels va n ons Christenskap herbevestig. Omdat die kursus…

Hoe kan ek ‘n dieper en hegter verhouding met die Here hê?

Hoe kan ek verander? Vir transformasie en groei om plaas te vind, is geloofsgewoontes baie belangrik.  Dit behels die beoefening van die teenwoordigheid van God. Met die beoefening van geloofsgewoontes word ons en bly ons bewus van God se teenwoordigheid in ons lewe,  stel ons ons oop vir God, skep ons ruimte vir God om…

Bergsig kalender 2017!

Algemene inligting en maande Jan 2017 tot Jan 2018 is nou hier beskikbaar:     BAIE DANKIE AAN AL ONS BORGE: Akkers Hardeware: Penkie van der Merwe 0448736564 Algemene Mediese Praktisyns: Dr Augustyn 044 803 7600 Barnie’s Enjin herbouers: Johan, Bennie & Nico 044 873 4045 Bridge Lodge Stilbaai: 083 757 4604 / 082 636…

Getuienis van Danie Janse van Rensburg

Kom luister na Danie se ongelooflike getuienis van God se leiding en bewaring in die tronk op tydens ons Kruisdiens op So 6 Nov om 18:00. In September 2013 het hy na Malabo, in Ekwotoriaal Guinee, gereis , maar is kort na sy aankoms in hegtenis geneem en was vir twee jaar in die berugte…

Word deel van NGK George-Bergsig se seniorbediening

Visie: Ons as seniors leef Christus se liefde deur saam: geestelik te groei, te kuier en om te gee vir mekaar en vir die wêreld. 1. Geestelike bediening. Hier gaan dit oor onder andere oor pastorale versorging, siekebesoek, trauma en sterwensbegeleiding, eredienste, Bybelstudiegroepe, selgemeentes, wyksbyeenkomste, weeklikse byeenkomste. 2. Sosiale bediening. Op die oomblik het ons…

Biltong, Brood en Woord

Biltong en rugbypraatjies- wat meer kan ‘n man nou vra? Die hoogtepunt van Bergsig se mannebediening lê om die draai. Nooi gerus jou vriende, bure, familie en kollegas! Beperkte aantal kaartjies vir slegs 180 manne! Kaartjies teen R100pp is beskikbaar by die kerkkantoor SLEGS tot Ma 26 Sept om 09:00.

STRANDDIENS 9-23 Des 2016

Ons reik hierdie jaar weer uit na Heroldsbaai om op ‘n praktiese manier God se liefde te gaan uitleef aan vakansiegangers en elke mens wat oor ons pad kom. Ons kernwaardes is liefde, geloof, eenheid, vreugde en diensbaarheid – ons sal daarna streef om in alles wat ons doen hierdie waardes uit te leef. Indien…

NGK George-Bergsig: Beleid oor homoseksualiteit en selfdegeslag verhoudings

Hier volg dan Bergsig gemeente se beleid vanuit ‘n vraag-en-antwoord perspektief (let wel: hierdie is ‘n konsep-beleid. Dit beteken die kernbeginsels daarvan staan vas, maar die fynere details en presiese verwoording is nog onderworpe aan veranderinge met die diskresie van die kerkraad):