Ons besoek die Hattinghs in Mosambiek

Die bediening in Mosambiek Francois en Nadia Hattingh, en hul drie kinders, Franco (16), Heidi (15) en Waldo (14), werk reeds sedert 1997 in Mosambiek – die afgelope elf jaar onder  die Mwinikas in die Pebane distrik in Noord-Oos Mosambiek.  Hulle is met ‘n kerkplantingsprojek besig onder ‘n oorwegend Moslem bevolkingsgroep en werk onder beskerming…

Uitreik na gemeenskap – 11 Sept om 10:00

Sondag, 11 Sept, sal daar net een erediens wees om 08:30.  Direk daarna, om 10:00, reik ons as gemeente saam uit na ons plaaslike gemeenskap.  Ons wil graag mense in ons gemeenskap bedien met die liefde van ons Here en só ‘n verskil maak. Die hele gemeente (individue en gesinne) word opgeroep om daaraan deel…

Preekreeks: GOD se gids tot VREUGDE

Preekreeks oor GOD SE GIDS TOT VREUGDE uit Paulus se brief aan die Filippense: Die diep begeerte van elke mensehart is om vreugde te ervaar. Maar tog is dit dikwels moeilik bekombaar, selfs vir gelowiges. Omstandighede daag ons vreugde uit en die prentjie wat die wêreld van ons vreugde wil gee is dikwels vals en…

BID vir die Msinga-uitreik 2016

Lees gerus meer oor ons uitreik na eBusi, Msinga: Gedurende 1993 (23 jaar gelede) het Bergsig gemeente vir die eerste keer na Msinga uitgereik. Ons het deur die jare op verskeie plekke in die Msinga-omgewing gewerk tot ons in 2008 vir die eerste keer na eBusi uitgereik het. Vanjaar sal dit die agste keer wees…

Rina Hugo tbv Christelike Seemansorganisasie

Die senior lidmate van die gemeente was bevoorreg om ‘n uitvoering van twee van die Afrikaansemuseik se twee ikone Johan van Rensburg en Rina Hugo te kon bywoon. Beide van hulle val wat ouderdom betref ook reeds in die Senior kategorie waar ‘n mens kan verwag dat die kwaliteit van die kunstenaars se optrede ‘n…

PINKSTER 2016: 8-12 Mei

Ons het vanjaar die voorreg gehad om vir Prof Nelus Niemandt by ons te hê. Hy het die PINKSTER gelei oor die tema: Die kerk laat lewe floreer! Prof Nelus was die vorige moderator van die NG kerk se Algemene Sinode. Die verskillende temas van Pinkster was die volgende: – Die kerk laat LEWE floreer – Die…

Bergsig Nuus Sept 2016

Die nuutste uitgawe van ons Bergsig Nuus is nou beskikbaar. Lees dit gerus hieronder. Die blaadjies is ook beskikbaar op facebook, by die kerkkantoor, die kerk ingange en saal.   Bergsig-Nuus III-2016-pdf        

Emmers van HOOP na Proteapark

Ons gaan So 22 Mei na die eerste diens (ongeveer 09:30) uitreik na behoeftige gesinne in Proteapark plakkerskamp. Die nood is werklik uiters hoog by hierdie minder-bevoorregtes. Kleingroepe, kategese groepe en individue word hartlik uitgenooi om ‘n EMMER saam te stel of selfs net die uitreik mee te maak. Gevulde emmers en selfs onbederfbare items…

Msinga 2016

Ons jaarlike sendinguitreik na die gemeente in eBusi naby Ladysmith, vind tydens die Junie-Julie vakansie plaas. PEPSI-blikke is steeds beskikbaar vir fondsinsameling – hierin kan jy al jou kleingeld gooi. Dit is in die kerk en by die kerkkantoor beskikbaar. Ons versoek vriendelik dat jy jou gevulde blikkie terugbring na kerkkantoor of plaas dit Sondae…