Preekreeks deur Prof Stephan Joubert

Ons het die voorreg om vir Prof Stephan Joubert tydens ‘n kort preekreeks in Bergsig gemeente te ontvang. Prof Stephan gaan praat oor: waarmee moet die kerk hom besig hou in 2015 – die taak en roeping van kerk vir vandag. Dus So 25 Okt: 08:30 Alternatiewe erediens (met band) of 10:00 Erediens, en 18:00…

PORTUGAL SENDING –NUUSBRIEF- Aug 2015

Gerrie en Arlene Coetzee (gemeentelede) doen evangelisasiewerk en kerkplanting in die Lisabon-omgewing in Portugal. Goeidag, graag wil ek met die nuusbrief ‘n  getuienis lewer en aan die God die eer bring!! Die getuienis gaan oor ‘n dame, ons noem haar Dona Maria, vir die doel van hierdie getuienis, wat uit ‘n baie sterk Katolieke agtergrond…

‘n Geloofsvriend en die beoefening van geloofsgewoontes

Hoe kan ek ‘n dieper en hegter verhouding met die Here hê? Hoe kan ek verander? Vir transformasie en groei om plaas te vind, is geloofsgewoontes baie belangrik.  Dit behels die beoefening van die teenwoordigheid van God. Met die beoefening van geloofsgewoontes word ons en bly ons bewus van God se teenwoordigheid in ons lewe, …

25 Jaar van vreugde en Kollegaskap in George-Bergsig

Kollegaskap is baie soos die huwelik – ‘n gelukkige huwelik is hemel op aarde, maar ‘n ongelukkige een – o die pyngedagte! Vir ons as leraars was dit ‘n verrykende seën om op 10 Mei 2015 ons saamwees vir 25 jaar in  George-Bergsig te kon vier en mekaar te kon omhels. Hoe het ons dit…

Bybelse feesmaal ten gunste van Algerië Sending

Saterdag-aand 9 Mei  is daar behóórlik fees gevier by  Bergsig rondom tafels, gevul met heerlike Bybelse eetgoed! By die deur is die gaste, sommige geklee in Bybeltydse drag, se hande lekker gewas met louwarm gegeurde water.  Binne heers daar reeds ‘n outydse atmosfeer met tafels versier met loof, droë vrugte en olie lampies om nét…

Sinode 2015 – terugvoer

Wes-en-Suid-Kaap Sinode: Lees gerus Ds Nelis Janse van Rensburg se pastorale brief aan gemeentes: http://george-bergsig.co.za/nuus/sinode-2015-terugvoer/ Dit is ook op die sinode se webblad beskikbaar – klik hier. 2015-05-08_Pastorale brief aan gemeentes_Finaal   Volg hul op facebook: NG Wes-Suid-Kaap Webblad: http://www.kaapkerk.co.za/wp/index.php        NGK Wes-en-Suid-Kaapland Sinode Privaat sak X8, Bellville, 7535 Tel 021 957 7195…

Pinkster 2015

Rom 8 en Pinkster kan nie losgemaak word van mekaar nie.  Wat beteken ‘n nuwe lewe deur die Gees vir ons vandag? Wat beteken dit om vry te wees, om kinders en erfgename van God te wees? Watter rol speel die Heilige Gees in my lewe wanneer ek te doen kry met die stryd van…