Sinode 2015 – terugvoer

Wes-en-Suid-Kaap Sinode: Lees gerus Ds Nelis Janse van Rensburg se pastorale brief aan gemeentes: http://george-bergsig.co.za/nuus/sinode-2015-terugvoer/ Dit is ook op die sinode se webblad beskikbaar – klik hier. 2015-05-08_Pastorale brief aan gemeentes_Finaal   Volg hul op facebook: NG Wes-Suid-Kaap Webblad: http://www.kaapkerk.co.za/wp/index.php        NGK Wes-en-Suid-Kaapland Sinode Privaat sak X8, Bellville, 7535 Tel 021 957 7195…

Pinkster 2015

Rom 8 en Pinkster kan nie losgemaak word van mekaar nie.  Wat beteken ‘n nuwe lewe deur die Gees vir ons vandag? Wat beteken dit om vry te wees, om kinders en erfgename van God te wees? Watter rol speel die Heilige Gees in my lewe wanneer ek te doen kry met die stryd van…

Msinga uitreik 2015

Ons jaarlike sendinguitreik na die gemeente in eBusi vind  van 26 Junie tot 5 Julie plaas. Persone wat belangstel om die ongelooflike ervaring mee te maak kan inskrywingsvorms by die kerkkantoor afhaal of kontak gerus vir Jan Vrolijk ( 082 464 7871). PEPSI blikke is ook beskikbaar vir fondsinsameling – hierin kan jy al jou…

Vroue-naweek saam met Annalise Wiid

Ons is baie bevoorreg en opgewonde om Annalise Wiid die naweek van 17 April by ons te hê vir ‘n vroue konferensie. Die program is Vrydagaand, Saterdagoggend en aand. ‘n Kinderoppasdiens is  beskikbaar vir Saterdag. Sy lei ook die Eredienste Sondag (08:30 Alternatief / 10:00 Erediens). Die kaartjies kos R150 per dame. Die tema: HEELWEES…

Hernuwing van GGO

Om ‘n Geloofsgelofte-offer vir wêreldsending (plaaslik en tot aan die uithoeke van die wêreld) te maak is ‘n stuk geloofspad wat ons as gemeente biddend saam met God loop. Het jy die Here al onvoorwaardelik vertrou vir iets wat jy weet die dieptepunt van sy wil verteenwoordig: die dra van die Goeie Nuus vanaf George…

Alpha kursus

Dinsdae 18:30 3 Mrt – 25 Mei by NG George-Bergsig WAAROOR GAAN DIT?  Die Alpha Kursus is ‘n praktiese bekendstelling aan die Christelike geloof en gebaseer op “Die Soeke na Waarheid” deur Nicky Gumbel. Dit word reeds vir amper 30 jaar lank reg oor die wêreld aangebied. Die kursus is in wese ontwerp vir persone wat nie…

Upgrade jou denke

Reeks by die Kruisdiens (18:00) Hoe ’n mens dink bepaal hoe jy lewe. Daar is baie faktore wat ons denke beïnvloed waarvan ons dikwels nie eers bewus is nie. Talle Christene sukkel aan die een kant met denke van skuld en minderwaardigheid. Aan die ander kant is baie gelowiges se denke ingestel op wêreldse dinge…

Eredienstye en Kinderkerk 2015

Die nuwe kategesestelsel is nou in werking Die implikasie hiervan is dat die Gr 1-7 kinders ‘n aparte Kinderkerk (met kategese) om 08:30 sal hê. Gr 8-12 kleingroepe kom steeds na die Kruisdiens om 18:00 bymekaar. Die lokale word duidelik aangedui buite die Jeuglokaal. Kontak asb vir Ds Antonvir enige navrae. (044 871 1212, 083 286…

Gesinsdiens 25 Jan 08:30

Gwendoline het tydens ons Gesinsdiens opgetree. Loer gerus na die foto’s van die besonderse diens.