Emmers van Hoop So 21 Sept 09:30

EMMERS VAN HOOP: Ons reik So 21 Sept uit na spesifieke behoeftige gesinne in Proteapark. Groepe en individue word uitgenooi om ‘n “Emmer van Hoop” saam te stel en dit tydens die uitreik af te lewer. Ons het So 21 Sept uitgereik na behoeftige gesinne in Proteapark. ‘n Emmer van Hoop bestaan uit: ‘n Plastiekemmer met “Jesus…

Wêreldimpak-reeks 7,8 Sept 2014

Fokus op die wêreld: “Waak” met spreker Mike Burnard. ‘n Wêreld  van woelinge Die wêreld beleef tans van die mees dramatiese woelinge van hierdie generasie.  Die oorlog in Sirië, die stigting van ‘n Moslem staat in Irak, die oorlog in Gaza en die onlangse revolusies in die Arabiese wêreld bied ongekende uitdagings en geleenthede vir…

Biltong-, Brood- en Woordaand van die Mannebediening

Die aand was nie net wat die liggaamlike verkwikking betref ‘n reuse sukses nie maar veral ook die geestelike voedsel waarmee  Johan Ackerman , die Goue Leeusrugby se hoofafrigter, aan ons bedien het was opbouend en ‘n wonderlike getuienis van ‘n man wat daagliks sy Godsdiens prakties uitleef en die geleentheid benut om ‘n positiewe…

Senior lidmaat tee

Ons senior lidmate is toegespreek deur Nicolene Schillack, voorheen ‘n teatersuster in oog-chirurgie verbonde aan die George Surgical Centre. Sy bied gratis lesings aan oor oog-chirurgie en oogtoestande, en konsentreer spesifiek op seniors se behoeftes. Dankie aan Johan Ferreira, koördineerder van ons senior-lidmaat-bediening, en Antionette Marais en haar span van die onthaalbediening, vir die heerlike…

Stranddiens by Heroldsbaai 12-25 Des 2014

Ons reik hierdie jaar weer uit na Heroldsbaai om op ‘n praktiese manier God se liefde te gaan uitleef aan vakansiegangers en elke mens wat oor ons pad kom. Ons kernwaardes is liefde, geloof, eenheid, vreugde en diensbaarheid – ons sal daarna streef om in alles wat ons doen hierdie waardes uit te leef. Indien…

Dr Jannie Botha – Huweliksreeks

DR JANNIE BOTHA: 17 – 19 AUGUSTUS 2014 Dr Jannie Botha, Sielkundige, wat spesialiseer in Verhoudingsterapie het geen bekendstelling nodig nie.  Hy het reeds verskeie kere hierdie seminaar suksesvol by NG Kerk George Bergsig aangebied en inwoners vanuit die hele streek gelok. Hy is ‘n internasionale motiveringsspreker en sy veld van expertise sluit motivering van…

Ons droom vir junior kategese in 2015

Ons wil die gemeente nooi na ’n ope gespreksgeleentheid hieroor Sondag 27 Julie tussen die dienste om 09:40 in die kerkgebou.  God nooi ons om saam sy wil te soek en almal het ’n rol om te speel daarbinne. As kerkraad probeer ons saam na die Here luister oor die volgende tree wat Hy wil hê…

Kidstop

George NG Bergsig is al ‘n geruime tyd betrokke by Kidstop, en wat ‘n ongelooflike dag was dit nie. Een van die buite mure is reggemaak (al die krake en natuurlik oor geverf) en die kinders het hulle gate uit geniet om hul merk te maak deur hul hande op die muur te druk met…