Bestuur en Admin

1.     Diensgroep vir Finansies

Koördineerder: Charl Bester (083 556 0214).

Sien om na die bestuur van die gemeente se finansies. Jaarliks word ‘n begroting aan die kerkraad voorgelê en sorg word gedra dat die insameling en besteding van fondse verant­woordelik en met omsigtigheid geskied.

2.        Diensgroep vir Eiendomme

Koördineerder: Fritz Venter (072 615 6859)
Die bediening sien om na die instandhouding en versorging van die gemeente se eien­domme en bates.

3.     Diensgroep vir Diensverhoudinge

Koördineerder – Tobie Nortje  (082 375 1779)

Bestuur alle diensverhoudinge tussen die kerkraad, as werkgewer en sy werknemers. Een van hierdie bediening se funksies is om toe te sien dat billike arbeidspraktyke gehandhaaf word.

4.     Finansiële / Kantoorbestuurder

Marina Victor (071 591 0217), finans@george-bergsig.co.za

5.      Kerkkantoor (044 871 1338)

Ure: Ma-Vry 08:00-13:00

Ontvangs/ Admin/ Skakelbeampte: Martie van Staden admin@george-bergsig.co.za

Inligtings & Media beampte: Wilna Jones kantoor@george-bergsig.co.za

Koster: Gerrie Lourens (074 865 4609) koster@george-bergsig.co.za

Orreliste: Elsa de Klerk (083 694 5401), Donna van der Vyver (072 127 8277)