Die vorm van die Kerk vandag

Die kerk het nog altyd dieselfde uitdaging: die manier waarop ons leef moet pas by wat ons bely. Met ander woorde: daar moenie ‘n gaping wees tussen ons teologie en ons praktiese uitleef daarvan nie.   Hierdie uitdaging word egter nog verder gevat wanneer ‘n mens veranderende kultuur en konteks ook inreken. Ons leef nie…