Geloofsgewoontes

Geloofsgewoontes Ons leer by Jesus hoe om in ’n eenvoudige, gemaklike en lewende verhouding met ons Vader te leef. Die vroeë kerk het uit die voorbeeld van Jesus maniere of metodes ontwerp (“geloofsgewoontes/geestelike dissiplines”) waarop mense uitdrukking kan gee aan hulle verhouding met die Here en dit kan versterk. Broer Lawrence se definisie van ‘n…

Gebed

Gebed “Moet nooit die krag van ‘n enkele gebed onderskat nie.” Mark Batterson. Die Bybel leer ons dat gebed die een saak is wat vir elke gelowige onontbeerlik is. Deur gebed ontmoet die gelowige God persoonlik en ervaar dat God se beloftes meer is as woorde. Gebed is ‘n verhouding. Dit is die kommunikasie tussen…

Lectio Divina

Lectio Divina: Agtergrond  Lectio divina(Latynse woorde wat divine reading of holy reading beteken) is ‘n metodiek wat uit die vroeë kerk kom wat ons kan gebruik om stil te word  en na God se stem te luister.  Ons is baie sterk met die informatiewe lees van die Bybel waarin dit primêr gaan om informasie, wat ons kan leer…

Wat is die doel van geestelike dissiplines? Quintus Heine

Wat is die doel van geestelike dissiplines? Quintus Heine  Ons almal ervaar een of ander tyd geestelike droogte in ons lewens, ja selfs dominees! Hiervoor kan daar baie redes aangevoer word. Maar die een saak waaroor ons saamstem is – ons hou nie daarvan nie. Ons eie oplossing is dikwels om baie goeie voornemens te…