Sewe silinders vir die lewensreis

Sewe Silinders vir die Lewensreis Deur Dr. Willem Nicol Geen mens bly konstant dieselfde nie. Soos die jare aanrol, word jy òf mensliker òf minder menslik, òf vryer òf minder vry. Die kanaal waardeur God se heilige liefde na almal om jou vloei, kan voortdurend verstop wees, òf die lewende water kan moeiteloos sy loop neem….

‘n Volledige Stiltetyd – Dr. Willem Nicol

‘n Volledige Stiltetyd  Dr. Willem Nicol Rig jouself in Sorg dat jy ’n plek het waar jy elke dag ongesteurd op jou eie kan wees met die Here. Besluit hoeveel tyd jy opsy sit om van al die ander dinge te vergeet.  Luisterende Bybellees Besluit self volgens watter patroon jy kies wat jy elke dag…