Die Alpha Kursus

25 Feb – 27 Mei by Bergsig. Die Alpha Kursus is ‘n praktiese bekendstelling aan die Christelike geloof . ‘n Inligtingsblad en Inskrywingsvorm kan hier onder afgelaai word. Nooi mense wat saam met jou werk, langs jou woon, saam met jou sport beoefen, of sommer enige persoon wat die Here op jou hart druk om die  kursus…