DANKBAARHEIDSOFFER – 2017

Vanweë die feit dat ons vanjaar met ’n tekort van R401 000 op ons begroting werk, het die kerkraad besluit om met ’n buitengewone poging om hierdie tekort uit te wis.  Daar is besluit om dit met ’n “rooikoevert” projek – gekoppel aan ons “dankbaarheidsmaand” – te doen. Tradisioneel was Oktober / November die maand waartydens…

Die Bybel genees!

Hier is nuus van ’n lekker projek waaraan gemeentes, jeug- of ander groepe dalk wil deelneem. Die Bybelgenootskap van SA (BSA) se pillehouerprojek wil dit vir mense maklik maak om ‘n Bybel te borg. Om een Bybel te borg, kos R50. Die botteltjie neem R90 se muntstukke, dus amper twee Bybels met een pillehouertjie! “Wanneer…

Kort Kursus: AMPER DAG –‘n besinning oor die najaar van die lewe

“Retired” beteken nie “expired” nie! Wil jy jou sinvol voorberei vir die volgende fase in jou lewe? Ontdek dat God se beloftes vir jou nuwe deure kan open tot ‘n betekenisvolle en avontuurlike oudag. Want jy het oneindig baie om te bied vir jouself, jou kinders en kleinkinders en die gemeenskap…  In die die kursus…

#MADatMSINGA – Msinga uitreik 2017

Ons jaarlike sendinguitreik na die gemeente in eBusi het van 1-9 Julie plaasgevind. BAIE DANKIE vir elkeen wat ‘n bydrae gelewer het tot hierdie geseënde uitreik https://www.facebook.com/georgebergsig/videos/vb.429362510560412/804166436413349/?type=2&theater

Donasies: brande in Knysna

NG Kerk in Suid-Afrika | Sinode van Wes-Kaapland skryf: Ons kollegas en gemeentes in die Tuinroete is diep dankbaar vir die ongelooflike reaksie vanuit die hele land (én verder!) op die versoek vir noodvoorrade in die Knysna-omgewing. Baie dankie aan sovele mense (gemeentes, sinodes en ander instansies) wat vanuit alle oorde voorrade gestuur het. Eugene…

Pinkster 2017: So 28- Wo 31 Mei

Die reeks handel oor gebed met die tema: Here, leer ons bid! Deon was predikant by Somerstrand N G gemeente en werk nou voltyds as Retraite leier by Shama retraite sentrum (naby Steytlerville in die Oos-Kaap). Hy is ook steeds landwyd betrokke by die dissipelskap bediening en skrywer van die dissipelskapmateriaal wat ons in die…

Bergsig Nuus Maart 2017

Die nuutste uitgawe van ons Bergsig Nuus is nou beskikbaar. Lees dit gerus hieronder. Die blaadjies is ook beskikbaar op facebook, by die kerkkantoor, die kerk ingange en saal.   Bergsig Nuus 2017 Mrt – PDF

Uitreik na gemeenskap – So 7 Mei om 09:45

Sondag, 7 Mei, sal daar net een erediens wees om 08:30.  Direk daarna, om ongeveer 09:45, reik ons as gemeente saam uit na ons plaaslike gemeenskap.  Ons wil graag mense in ons gemeenskap bedien met die liefde van ons Here en só ‘n verskil maak.  Die hele gemeente (individue en gesinne) word opgeroep om daaraan…