PINKSTER 2015: Romeine 8

Rom 8 en Pinkster kan nie losgemaak word van mekaar nie. Wat beteken ‘n nuwe lewe deur die Gees vir ons vandag? Wat beteken dit om vry te wees, om kinders en erfgename van God te wees? Watter rol speel die Heilige Gees in my lewe wanneer ek te doen kry met die stryd van…