Koördineerder: Anton Louw (083 286 3292)

 

Bedieninge:

– Sang- en Musiekbediening tydens Eredienste 

*Gewone erediens: Orreliste Donna van der Vyver (072 127 8277) en 

Elsa de Klerk (083 694 5401)        

*Alternatiewe erediens: Surika Louw (044 871 1212) en 

Renier van Greunen (082 444 4069)    

*Kruisdiens: Vakant

 

– Teeskinkbediening 

*Gewone erediens – Hermien Loubser (083 441 6662)     

*Alternatiewe erediens – Mariaan Mousley  (082 455 3438)      

*Kruisdiens – 

 

– Opneem van Offergawes en Bediening van die Nagmaal 

*Gewone erediens –  Rika van der Merwe  (044 871 2305), Koba Arangies(083 443 2218)

*Alternatiewe erediens –

*Kruisdiens –

 

– Blommebediening –   Cecile Viljoen  (044 871 1986)

– Geldtelbediening  –  Jan Combrink  (044 870 8853)

– Multimediabediening – 

– Rekenaarbediening – Magda Rossouw  (083 352 4451)

 

 

EREDIENSTYE:

Alternatief 08:30 (met band begeleiding)

Erediens 10:00 (met orrel begeleiding)

Kruisdiens 18:00 (jeugband)

 

Tydens vakansies:  Slegs een oggenddiens om 09:00

 

Tydens Langnaweke:  

Slegs een oggenddiens om 09:00

Kruisdiens 18:00 in Jeuglokaal. LW nie Kruisdiens op Paassondag nie.  (sien asb die almanak /weeklikse Bulletin vir enige uitsonderings).

 

Meer inligting in ons Inligtingsblad