Gemeente diensgroep: Gebedsbediening

Visie: Om ‘n kultuur van gebed te vestig sodat dit die hartklop van elke aktiwiteit in die gemeente is.

Gebedsversoeke

Indien jy enige gebedsversoeke vir die Gebedsbediening wil deurgee, kan jy die versoek in die bussies by die deure ingooi, die kerkkantoor skakel (044 871 1338) of ‘n epos stuur (admin@george-bergsig.co.za). Antwoorde op jou gebede kan jy op dieselfde manier deurgee, sodat ons sáám met u die Here daarvoor kan dank.

Gebedskapel

Die gebedskapel is aan die agterkant van die kerkgebou (op die stoep by die braai-area). Daar is ‘n kode­slot aangebring sodat dit te alle tye toeganklik is vir persone wat die behoefte het om daar te gaan bid.  Die kode kan by die kerkkantoor gekry word.

gebedskapel 1

Sondagoggende-gebed

Ons poog om elke Sondagoggend voor die eerste diens, en elke aand voor die Kruisdiens vir ‘n kleingroep in ons gemeente geleentheid te gee om saam vir die erediens en spesifieke sake in die gemeente te bid.

Gebed in kleingroepe

Alle selgemeentes, Bybelstudie- en dissipelskapgroepe word versoek om tydens hul byeen­komste hoë prioriteit aan gebed te gee.

Kliek asb hier vir meer inligting: Gemeentebediening: Gebedsdiensgroep