prayer11

Koördineerder: Elsa Myburgh  (083 303 7844 / elsa@oakhurstins.co.za)

Visie: Om ‘n kultuur van gebed te vestig sodat dit die hartklop van elke aktiwiteit in die gemeente is.

 

Gebedsversoeke

Indien jy enige gebedsversoeke vir die Gebedsbediening wil deurgee, kontak Elsa gerus. Jy kan die versoek ook in die bussies by die deure ingooi, die kerkkantoor skakel of ‘n epos stuur. Antwoorde op u gebede kan u op dieselfde manier deurgee, sodat ons sáám met u die Here daarvoor kan dank.

prayer-on-my-knees42

 

Gebedskapel

Die gebedskapel is aan die agterkant van die kerkgebou (op die stoep by die braai-area). Daar is ‘n kode­slot aangebring sodat dit te alle tye toeganklik is vir persone wat die behoefte het om daar te gaan bid.  Die kode kan by die kerkkantoor gekry word.

gebedskapel 1

 

Die Bulletin

Die Bulletin is so opgestel dat dit as ‘n daaglik­se ge­beds­gids gebruik kan word.

 

Gebedsaande

Daar word elke kwartaal ‘n gesamentlike ge­beds­ge­leent­heid gehou. Al die datums word op kalender aan­gedui.

 

Sondagoggende-gebed

Ons poog om elke Sondagoggend voor die eerste diens, en elke aand voor die Kruisdiens vir ‘n kleingroep in ons gemeente geleentheid te gee om saam vir die erediens en spesifieke sake in die gemeente te bid.

 

Gebed in kleingroepe

Alle selgemeentes, Bybelstudie- en dissipelskapgroepe word versoek om tydens hul byeen­komste hoë prioriteit aan gebed te gee.

 

Gebedsgeleenthede

  •  Dinsdagaand-gebedsgroep

Dinsdae van 17:30 – 18:30 in die gebedskapel.

  •  Donderdagoggend-gebedsgroep

Donderdae 06:00 (vir mans) in kerksaal

  • SMS gebedsbediening

Die bediening bid vir dringende sake wat per sms aan die lede gestuur word.

As jy wil inskakel of ‘n dringende versoek het wat jy wil deurgee, kontak die kerk­kantoor.

  • Jaarlikse gebedsweek

Die eerste week van die skooljaar in Januarie, word daar vanaf Maandag- tot Donderdagaande vir die gemeente en ons werksaamhede gebid.