Koördineerder: Maritz Stander (044 871 3667 / 083 307 0381)

Visie:

Om die lidmate geestelik te versorg, op te bou en toe te rus om as ware gestuurdes, God se liefde binne en buite die gemeente te lééf.

Bedieninge:

Onthaalbediening:
Koördineerder: Vakant
Navrae – kontak asb die kerkkantoor (044 871 1789).
Doen spyseniering vir spesiale gemeente-funksies.

Mannebediening:
Koördineerder: Danie Nel (083 306 2326)
Reël gedurende die jaar geleenthede wat spesifiek op die behoeftes van die manne in die gemeente gerig is.

Basaarbediening:
Beplan en organiseer die basaar.
Koördineerder: Lindie Lötter (082 325 0627)

Gebedsbediening:
Word volledig bespreek in Brosjure no 11.
Koördineerder: Elsa Myburgh (083 303 7844)

Bybelstudiegroepe:
Word volledig bespreek in Brosjure no 12.

Dissipelskapproses:
Word volledig bespreek in Brosjure no 13.

Kommunikasiebediening:
Word volledig bespreek in Brosjure no 14.
Koördineerder: Louis Hofmeyr (083 324 5724)