Eredienstye tydens skooltermyne

Alternatiewe diens  08:30 (informeel met instrumente)

Erediens 10:00 (formeel met orrel)

Kruisdiens 18:00 (jeugband)

 

#bergsigjeug – Sondae tydens skooltermyne

Kleuterkerk 08:30 (3 – 6jr) 

Kinderkerk 08:30 (kategese) vir Gr 1-7

#ignite 09:30  kleingroepe vir Gr 8-11

Belydenisgroep 09:30 

Kruisdiens 18:00

(Sien asb Almanak en Bulletin vir uitsonderings)

 

Eredienstye met Langnaweke 

Slegs een oggend Erediens 09:00. 

Kruisdiens 18:00 in Jeuglokaal  (jeugband)

Geen Kleuterkerk, Kinderkerk of Kleingroepe.

 

Eredienstye tydens skoolvakansies

Slegs een oggend Erediens 09:00

Geen #bergsigjeug

GEEN Kruisdiens  (Sien asb Almanak en Bulletin vir uitsonderings)