Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dankoffers en Betalings

  • Jy kan jou dankoffer by die kerkdeure in die wit bussie gooi 
  • Jy kan op 3 maniere betaal: EFT, SnapScan of met Koevertstelsel

1. Elektroniese betalings (EFT):

NGK George-Bergsig, ABSA George, Tjek rekening, Reknr: 890 580 009,  Takkode: 632005.

Verwysing: Van & Waarvoor betaling gemaak word bv Van & Basaar, Van & Nis B58, Van & Rosyne.  Indien ‘n verdeling bv. vir Dankoffer en GGO (DO R200, GGO R200)

E-pos die bewys van betaling na finans@george-bergsig.co.za.

2. SnapScan

 Gebruik hierdie skakel om betaling van jou kollekte, dankoffer en GGO met SnapScan te maak, sonder om die App af te laai.

3. Koevertstelsel

Bruin koeverte is beskikbaar by die kerkdeure en kerkkantoor / jy kan enige koevert gebruik. Jy kan onder meer op die koevert afsonderlike toewysings aandui: Dankoffer (DO), Sending (GGO)  & Barmhartigheid.  Plaas jou koevert tydens Eredienste in die kollektebord / bussie, of handig dit by die kerkkantoor in. Geen tjeks word aanvaar nie. ‘n Kwotansie sal aan jou uitgereik word.

Geloofgelofte-offer (GGO) vir sending

Jou GGO kan per EFT / SnapScan / koevert betaal word. Dui dit  asb aan as GGO.