Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dankoffers en Betalings

  • Jy kan jou dankoffer by die kerkdeure in die wit bussie gooi 
  • Jy kan op 3 maniere betaal: EFT, SnapScan of met Koevertstelsel

1. Elektroniese betalings (EFT):

NGK George-Bergsig, ABSA George, Tjek rekening, Reknr: 890 580 009,  Takkode: 632005.

Verwysing: Van & Waarvoor betaling gemaak word bv Van & Basaar, Van & Nis B58, Van & Rosyne.  Indien ‘n verdeling bv. vir Dankoffer en GGO (DO R200, GGO R200)

E-pos die bewys van betaling na finans@george-bergsig.co.za.

2. SnapScan

3. Koevertstelsel

Bruin koeverte is beskikbaar by die kerkdeure en kerkkantoor / jy kan enige koevert gebruik. Jy kan onder meer op die koevert afsonderlike toewysings aandui: Dankoffer (DO), Sending (GGO)  & Barmhartigheid.  Plaas jou koevert tydens Eredienste in die kollektebord / bussie, of handig dit by die kerkkantoor in. Geen tjeks word aanvaar nie. ‘n Kwotansie sal aan jou uitgereik word.

Geloofgelofte-offer (GGO) vir sending

Jou GGO kan per EFT / SnapScan / koevert betaal word. Dui dit  asb aan as GGO.