Ons sendinggebedsgids word aan die begin van elke jaar aan elke lidmaat en skoolgaande kinders verskaf. Die gids bied jou die geleentheid om elke dag vir ‘n spesifieke sendeling te bid.

Lees gerus meer in ons Sending-gebedsgids.