Die volgende aksies rondom gebed, bied aan elke lidmaat geleentheid om ‘n gebedsendeling te wees:

Gemeentebulletin. Dit is so gestruktureer dat daar daagliks vir sake met betrekking tot wêreldsending gebid kan word.

Ons sendinggebedsgids word aan die begin van elke jaar aan elke lidmaat en skoolgaande kinders verskaf. Die gids bied jou die geleentheid om elke dag vir ‘n spesifieke sendeling te bid.

Ons gebruik hierdie jaar steeds 2014 se blaadjie. Vir meer inligting, kontak gerus die kerkkantoor (044 8711 338).

Sendinggebedsgids 2014  Ma-DoSendinggebedsgids 2014 Vry-So--a

 

Indien jy graag ons sendelinge se nuusbriewe persoonlik wil ontvang kontak hul gerus by die nuweonderstaande epos adresse:

– Amos – arudiamos@gmail.com
– Mouazer – yoackimm@gmail.com
Amos en Mouazer se nuusbrief word versprei deur Paula Keels paulafernkeels@gmail.com
– Gerrit en Sonja Brink – gerritsonja.brink@gmail.com
– Andre & Lidy van der Bergh – andre.vanderbergh@om.org
– Francois & Nadia Hattingh – thehattinghs@gmail.com
– Gerrie & Arlene Coetzee –portugalsending@gmail.com
– Frikkie Kellerman – frikkie@live.co.za
– Andre Buitendag – abuitendag@yebo.co.za