discipleshipDissipelskap is ‘n proses waartydens elke lidmaat geleentheid kry om oor ‘n twee- tot driejaar tydperk op ‘n intensiewe wyse opgelei en toegerus te word om die Here te dien en vir Hom te leef dáár waar Hy ons in die samelewing geplaas het.

Enige persoon wat belangstel om by ‘n dissipelskapgroep in te skakel, kan vir Charl du Plessis by 0448711397 of die kerkkantoor skakel.

Kliek hier vir DISSIPELSKAP