‘n Selgemeente is ‘n groep tussen 6-12 mense wat in verhouding met mekaar leef en ook weekliks bymekaarkom. Dit is ‘n veilige ruimte waar gelowiges saam die wil van God onderskei, mekaar ondersteun, vir mekaar bid en saam uitreik na ander. Kontak asb die kerkkantoor indien jy graag by ‘n groep wil inskakel.

Kliek hier vir SELGEMEENTES

Selgroep