KERKKANTOOR:

Kantoorure: Maandag tot Vrydag 08:00 – 13:00

 Tel: 044 871 1338,  Faks: 044 871 4969

Straatadres: Hoek van Vierde- en Meyerstraat, George

Posadres: Posbus 4040, George-Oos, 6539

E-pos: 

Web: www.george-bergsig.co.za 

Facebook: NG George-Bergsig  

GPS Koördinate: S -33.96184°    E 22.48414°

GOOGLE MAP: NG George-Bergsig

 

BANKBESONDERHEDE:

Bank: ABSA, Rek no: 8905 80009

Tak: Yorkstraat, George, Takkode: 632005.

Verwysing: Van, waarvoor &  verdeling (bv DO 300, GGO 100  vir Dankoffer en Geloofsgelofte-offer)