KERKKANTOOR:

Kantoorure: Maandag tot Vrydag 08:00 – 13:00

 Tel: 044 871 1338

Faks: 044 871 4969

Straatadres: Hoek van Vierde- en Meyerstraat, George

Posadres: Posbus 4040, George-Oos, 6539

E-pos: 

Web: www.george-bergsig.co.za 

Facebook: NG George-Bergsig  

 

BANKBESONDERHEDE:

Bank: ABSA, Rek no: 8905 80009

Tak: Yorkstraat, George, Takkode: 632005.

Verwysing: Van, waarvoor &  verdeling (bv DO 300, GGO 100  vir Dankoofer en Geloofsgelofte-offer)

Kontak asb die kerkkantoor indien jy maandeliks jou dankoffer elektronies oorbetaal en ‘n dankofferkoevert (wat by jou huis afgegee word) oorbodig is.

 

GPS Koördinate: S -33.96184°    E 22.48414°

 

LERAARS:

Ds Charl du Plessis
Tel: 044-871 1379, Sel: 0832863291
E-pos: cpdup@eject.co.za

Ds Anton Louw
Tel: 044-871 1212, Sel: 083 286 3292
E-pos: alouw@absamail.co.za

Ds Hannes Pretorius
Tel: 044 873 5413, Sel: 084 456 0401

E-pos: jmpret@discoverymail.co.za

Ds Rudolph Grobler
Sel: 082 820 9899, Tel: 044 871 5611

E-pos: wolliegrobler@gmail.com