Hierdie gebied is geleë in die hart van KwaZulu-Natal. Dit is een van die plekke metdie minste Christene in SA. Ons gemeente is betrokke deur die ondersteuning van Di Lourens Schoeman en Bonginkosi Sithole. Ons stuur ook elke jaar ‘n korttermyn uitreikspan na eBusi in die gebied.

Kontak gerus die projekspanleier Jan Vrolijk (082 464 7871) vir meer inligting.

Kliek asb  NUUS: uitreik na MSINGA  vir die nuutste inligting oor ons uitreik elke jaar.

 

 

Coke blikkies  vir FONDSINSAMELING is beskikbaar by die deure en die kerkkantoor – neem gerus een, drink heerlik en vul dit daarna met jou
kleingeld & note en handig asb later weer in by die kerkkantoor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brei-projek
Ons projek gaan weer musse, serpe en truitjies aan die kinders van Msinga verskaf. Kontak gerus vir Irma de Wet vir meer inligting(084 391 2276). Sy benodig asb dubbeldraadwol.