HERNUWING VAN GGO’s

Categories: Nuus

Het jy die Here al onvoorwaardelik vertrou vir iets wat jy weet die dieptepunt van sy wil verteenwoordig: die dra van die Goeie Nuus vanaf George tot aan die uithoeke van die aarde? In die geloof dat die Here die middele sal voorsien om dit moontlik te maak kan jy vandag ‘n GGO maak. Dit is ‘n saak tussen jou en die Here alleen – jy sal nooit gevra word na die belofte wat jy gemaak het nie. Soos die Here dit voorsien, so gee jy dit. Daar is geen opwindender pad om te loop as ‘n pad in die geloof dat die Drie-enige God sal voorsien nie. Vertrou Hom daarvoor.

Om ’n Geloofsgelofte offer vir wêreldsending (plaaslik tot aan die uithoeke van die wêreld) te maak is ’n stuk geloofspad wat ons as gemeente biddend saam met God loop.  Oor jare het die Here ons telkens verras en geseën met die nodige middele sodat ons sendelinge kon uitstuur en projekte kon aanpak om mense met die Goeie Nuus – die evangelie – te kon bedien.  Vanweë beperkte middele kan baie van die behoeftes op die sendingvelde eenvoudig net nie aangespreek word nie.  Bid asb saam dat daar genoegsame beloftes gemaak sal word sodat die werk waartoe God ons geroep het gedoen sal kan word.

 

Geloofgelofte offers is die manier waardeur ons as gemeente ons sendelinge (plaaslik en buitelands) en uitreikprojekte befonds.   Jaarliks, gedurende Feb/Mrt, word ons GGO’s hernu.  In die geloof dat die Here die middele sal voorsien om ons sendelinge en uitreikprojekte te finansier, vertrou ons Hom vir dit wat ons nognie het nie.  Wil jy nie in hierdie dae by die Here hoor hoe en waar Hy jou wil gebruik nie?  Elkeen van ons, oud en jonk, kan ’n GGO maak – maak nie saak hoe klein of groot die bedrag is nie.  Ons bid en vertrou die Here vanjaar vir beloftes van méér as R700 000.  Ouers, gesels asb met jul kinders oor hierdie geloofsprojek waarin ons die Here leer vertrou, en moedig hul aan om hieraan deel te neem.

 GGO-ONDERNEMING 2019-kaartjie- PDF