#ignitekamp 3- 4 Aug 2018

Categories: Nuus

#ignite vir tieners (van Gr 8-11) 09:30.

 

 

Geen #ignite tydens langnaweke en vakansies nie. Sien weeklikse Bulletin en Almanak vir details.

Jeug 2018- NUUT- PDF

 

 

 

 

Ons deel met groot opgewondenheid nuwe skuiwe by ons gemeente se tienerbediening.

Vir die afgelope paar jaar het NGK Bergsig se tienerbediening gepoog om op verskeie maniere ‘n aktuele bedieningsmodel vir ons tieners tot stand te bring. Tans funksioneer #Ignite (Bergsig se tienerbediening) in samewerking met die Kruisdiens op ‘n Sondagaand. Baie ouers van ons gemeente het hierdie reëling prakties, sowel as logisties, uitdagend gevind en na aanleiding hiervan het die leierspan in gesprek met die ouers en tieners getree. Die besluit is geneem om die tienerbediening te skuif in samewerking met die oggenddienste. Hierdie besluit is geneem gebaseer op die volgende redes:

  • Die ouers wil graag saam met hulle tieners die eredienste bywoon.
  • Vaste materiaal moet gevolg word om die basiese geloofsleer aan ons kinders oor te dra.
  • Daar is ook ’n behoefte om die inhoud uit te brei sodat dit die totale huisgesin kan betrek.
  • Vir ouers wat kinders in die laerskool sowel as die hoërskool het, sal dit help dat hulle net een maal op ’n Sondag hoef te ry.
  • Om ’n groter hoeveelheid van ons gemeente se tieners te bedien.

 

Hoe sal ‘n Sondagoggend dan prakties lyk?

Die alternatiewe diens is om 8:30, gesamentlik met die kleuter-en kinderkerk.                        #Ignite-tienerbediening (graad 8-10, sowel as die belydenisklas) sal na afloop van die alternatiewe diens geskied, 9:30-10:30.

Tydens #Ignite (9:30-10:30) sal die tieners in die jeuglokaal bymekaarkom vir ‘n lekker speletjie, hot chocolate en ‘n aktuele tema wat in groepsverband aangebied sal word. Die eerste lokaal van die jeuglokaal sal dan ingerig wees vir die ouers van die tieners om lekker saam te kuier en ‘n hot chocolate te geniet.

Watter materiaal sal met die tieners behandel word?

Die doel van die materiaal is om aktuele onderwerpe te kies wat relevant is in ‘n tiener se lewe vandag. Die materiaal beoog om die basiese leer van die kerk by ons tieners vas te lê, ons tieners te leer hoe om te wandel in die Woord en om ook hulle te leer hoe om ‘n sendeling te wees in die wêreld. Die materiaal is Bybelmedia uitgewers se “Real Lewe”. Die materiaal is spesifiek daarop gefokus om tieners te lei in hulle geloofsvorming. Omdat gesinsbediening ook vir ons gemeente integraal deel is van die bediening van ons jeug, sluit Real Lewe ook ’n gespreksgids in genaamd Huisgeloof. Hierdie reeks se fokus op Huisgeloof bemagtig ouers om direk by hulle kinders se geloofsvorming betrokke te raak

 

Kom word asseblief deel van die bediening

Ons wil ook graag ‘n uitnodiging rig aan u as ouer(s) om deel te raak van hierdie opwindende bediening aan ons tieners. Ons het ouers nodig wat bereid sal wees om as begeleiers op te tree vir ‘n spesifieke graadgroep. Ons het ook ouers nodig om deel te vorm van die gasvryheidsbediening vir #Ignite; d.w.s. om nou en dan lekkertjies, kolwyntjies en sap vir ons tieners voor te sit om ook saam te kan kuier. Ons het u nodig om ook op ‘n sinvolle manier die evangelie aan ons tieners oor te dra.

 

Hierdie veranderinge by NGK Bergsig sal geïmplementeer word vanaf 6 Mei 2018.

 

Watter implikasies hou die bogenoemde veranderinge vir die Kruisdiens in?

Die Kruisdiens gaan steeds funksioneer soos normal, Sondagaande om 18:00, met ‘n nuwe energie om ook ‘n holistiese benadering te volg. Dit sal ‘n erediens wees nie net uitsluitlik vir die jeug nie, maar ‘n erediens vir ALMAL! Na afloop van die Kruisdiens sal daar in die saal steeds ‘n kuiergeleentheid wees vir ons tieners tot en met 20:00. Hierdie kuiergeleentheid sluit koffie, bordspeletjies en nuwe vriende in!

 

Die leierspan moedig u aan om asseblief op hierdie brief te reageer, om sodoende die veranderinge te kan implementeer. Kontak gerus vir Suzette of een van die ander leraars of vir meer inligting of om u insette te lewer.

Groete

Bergsig-leierspan