Msinga-uitreik

Categories: Nuus

Hiermee ‘n vriendelike versoek aan die gemeente om baie ernstig by die Here in te tree vir vanjaar se uitreik na Msinga.

Ons uitreik moet geanker wees in gebed.

Bid asb daagliks vir die volgende sake: die samestelling en onderlinge verhoudinge in die span; die leiersgroep; dat die Heilige Gees die voorbereidingswerk sal doen – harte en lewens sal aanraak; dat elke gesprek en handeling deur God geseën sal wees; en dat Hy sy hand van genade en sorg oor die groep uitgestrek sal hou vandat ons hier uit George vertrek, tot ons weer terug is.

Die tema vir vanjaar se uitreik is: LEWE DEUR DIE GEES – en tydens die aand-boodskappe gaan ons aan die hand van Gen. 39 fokus op ‘n verskeidenheid van waardes (soos vertroue; eerlikheid; verantwoordelikheid; dankbaarheid; ens.)

Indien jy meer wil weet van hoe ons te werk gaan en meer spesifiek wil bid is jy baie welkom om die brief wat ek aan spanlede geskryf het by Martie aan te vra. Sy kan dit per epos aan jou aanstuur of ‘n uitdruk vir jou gee.

Charl du Plessis (Geestelike leier)

Kinders van eBusi: Ons benodig asb lekkers en klein pakkies chips.

Handig asb jou gevulde COKE BLIKKIE so spoedig moontlik in.

Kontak Jan Vrolijk (082 464 7871) vir meer inligting.

 

BREI PROJEK

Ons projek gaan weer musse, serpe en truitjies aan die kinders van Msinga verskaf. Kontak gerus vir Irma de Wet vir meer inligting(084 391 2276). Sy benodig asb dubbeldraadwol. Baie dankie aan elkeen wat reeds soveel pragtige breiwerk geskenk het! Ons het 5 kombersies, 79 truitjies, 55 mussies, 3 poppies en 6 buffs ontvang vir die kinders van Msinga! Ons benodig asb steeds dubbeldraadwol.

 

 

 

 

Msinga terugvoer 2016 SLIDESHOW