Nuwe werksverdeling na Ds. Charl du Plessis se aftrede

Categories: Nuus

UIT DIE KERKRAAD: Geagte Bergsig lidmaat

Na 36 jaar se diens in die gemeente tree Ds. Charl du Plessis af. Die leraars en Kerkraad het saam besin oor die beste manier om die bediening voort te sit in sy afwesigheid. ‘n Struktuur is daar gestel waarvolgens die werk verdeel word tussen die leraars en jeugwerker. Ons wil graag lidmate inlig oor hoe dit voortaan gaan funksioneer, sodat die regte persone gekontak kan word binne elke bediening. Blaadjies met volledig inligting is ook
beskikbaar by die kerkdeure . Kontak asb. enigeen van die leraars as daar vrae of onsekerheid is.

Ons gaan Ds. Charl baie mis en is diep dankbaar vir sy nalatenskap.

Seënwense
Bergsig Kerkraad

Skrywe aan gemeente ds Charl aftrede – PDF