Ons neem afskeid van ds. Charl & Hermien – So 15 Sept 2019

Categories: Nuus

Hoe sê ‘n mens dankie en totsiens na 36 jaar van bediening in Bergsig Gemeente?

 

Na regte, kan ’n mens nie! Eintlik het ons maar net saam met Charl en Hermien terug gekyk en aan die Here wat so genadig en getrou was, baie dankie gesê! Dit was ’n heerlike en baie betekenisvolle oggend saam met Charl, Hermien en al 4 hulle kinders wat saam met hulle hier by ons was.

Dit was regtig ’n feestelike geleentheid waarin ons musiekbediening met groot entoesiasme vir ons begelei het om die Here te loof en te aanbid. Wat ’n vrolike tyd van lof en aanbidding was dit nie!

Ons het met aandag na die sinvolle afskeidsrede van Charl geluister wat uit 2 Kor. 3 en 4 gekom het. Die kern daarvan is om op God te wag en na Hom te luister, om met integriteit die waardes van die Gods Woord in die wêreld, in ons gemeenskap, in die gemeente en teenoor mekaar as broers en susters in die geloof uit te leef en om God te dien met ons gawes en talente! Die Woord leer ons ook om God te dien en Sy liefde te gaan leef hier in ons eie gemeente en ver waar die evangelie nog nie gehoor is nie. Ons moet die hele mens in die hele wêreld bereik met die hele evangelie! Dit is God se dienswerk wat ons moet gaan doen. God stuur ons om Sy liefde te gaan leef!

Na die Amen aan die einde het André van der Bergh wie een van ons sendelinge hier in Suid-Afrika is, namens ons gemeente se sendelinge en getuienisbediening getuig van Charl se toegewyde versorging en mentorskap wat hy aan al ons sendelinge in baie moeilike omstandighede gebied het.

Daarna het Salomé van Wyk, jare lange voorsitter van ons gemeente se Kerkraad, getuig hoe Charl met volharding verkondig het dat ons hele gemeente die sendeling moet wees en die Evangelie na binne en buite moet gaan leef en vertel. In die gemeente het Charl die dissipelskap beginsels en die kleingroepe help vestig wat vandag steeds volhoubaar voortgaan.

Ds. Hannes Pretorius het vertel hoe ons as 5 kollegas tans altesaam 104 jaar se gesamentlike bedieningsjare in Bergsig gehad het. Geseënde jare. Want daar was vrede en liefde tussen ons en ’n sterk band van eenheid. Ons het saam baie veranderinge beleef en die bediening in Bergsig saam laat groei. Elkeen met sy eie gawes en verantwoordelikhede.

Charl en Hermien het daarna vertel van hulle tyd as man en vrou in Bergsig gemeente en veral die Kerkraad en gemeente bedank vir hulle liefdevolle ondersteuning en samewerking. Aan die einde is sy emeritaat aan Ds. Charl deur die Ring van Knysna oorhandig.

Rudolph het die betekenisvolle geleentheid afgesluit saam met al 5 kollegas deur hulle met God se seën die lewe vorentoe in te stuur. Dankie, Kollega, vir wonderlike geseënde jare!. Ons gaan jou baie mis!

Bergsig Gemeente

 

Charl en Hermien du Plessis onthou – 2019 PDF

Kerknuus, NG Wes-Kaapland Sinode: Charl en Hermien groet Bergsig

 

 

 

 

Charl en Hermien du Plessis groet NG George-Bergsig