Waarom ‘n testament?

‘n Testament … is ‘n voorreg, … gee gemoedsrus, … is jou voorsorg vir diegene vir wie jy omgee, … maak voorsiening vir werk van ewigheidswaarde,   Testament -PDF   Voordele van ‘n bemaking aan George-Bergsig Gemeente: Deur ‘n bemaking in jou testament aan die NG Gemeente George-Bergsig (of die Gemeente se Wêreldsendingfonds) maak jy…

REFORMASIE 500

Oktober 2017 is die 500jarige  herdenking van die begin van die Hervorming. Al die dienste van Oktobermaand dek een aspek van die Hervorming. Beginsels van die Reformasie So 1 Okt: Sola Gratia Slegs die genade Geen daad van die mens verdien enige guns of gawe van God nie – en beslis nie verlossings nie. Omdat…

Braam Klopper – boeke en CD’s beskikbaar

Braam Klopper is ‘n Pastorale Terapeut wat spesialiseer in die rouproses en in die bystaan en vertroosting van diegene wat rou. Sy aanbiedings en boeke en CD’s is altyd gemik op twee teikengroepe. 1. Diegene wat self in die rouproses verkeer en 2. Diegene wat ander sinvol wil bystaan. Hy bied landwyd seminare aan oor…

Opwindende veranderinge by Bergsig

Geagte gemeentelid By Maandag 18 September se kerkraadsvergadering het die kerkraad ’n paar belangrike en opwindende besluite geneem. Opwindende veranderinge by Bergsig PDF Eerstens is daar besluit dat ds. Rudolph Grobler, op sy versoek, vanaf 1 Januarie in ’n tentmakerpos aangestel sal word. ’n Tentmakerpos behels dat ’n predikant deeltyds vir ’n gemeente werk en…

DANKBAARHEIDSOFFER – 2017

Vanweë die feit dat ons vanjaar met ’n tekort van R401 000 op ons begroting werk, het die kerkraad besluit om met ’n buitengewone poging om hierdie tekort uit te wis.  Daar is besluit om dit met ’n “rooikoevert” projek – gekoppel aan ons “dankbaarheidsmaand” – te doen. Tradisioneel was Oktober / November die maand waartydens…

Die Bybel genees!

Hier is nuus van ’n lekker projek waaraan gemeentes, jeug- of ander groepe dalk wil deelneem. Die Bybelgenootskap van SA (BSA) se pillehouerprojek wil dit vir mense maklik maak om ‘n Bybel te borg. Om een Bybel te borg, kos R50. Die botteltjie neem R90 se muntstukke, dus amper twee Bybels met een pillehouertjie! “Wanneer…

Kort Kursus: AMPER DAG –‘n besinning oor die najaar van die lewe

“Retired” beteken nie “expired” nie! Wil jy jou sinvol voorberei vir die volgende fase in jou lewe? Ontdek dat God se beloftes vir jou nuwe deure kan open tot ‘n betekenisvolle en avontuurlike oudag. Want jy het oneindig baie om te bied vir jouself, jou kinders en kleinkinders en die gemeenskap…  In die die kursus…

#MADatMSINGA – Msinga uitreik 2017

Ons jaarlike sendinguitreik na die gemeente in eBusi het van 1-9 Julie plaasgevind. BAIE DANKIE vir elkeen wat ‘n bydrae gelewer het tot hierdie geseënde uitreik https://www.facebook.com/georgebergsig/videos/vb.429362510560412/804166436413349/?type=2&theater

Donasies: brande in Knysna

NG Kerk in Suid-Afrika | Sinode van Wes-Kaapland skryf: Ons kollegas en gemeentes in die Tuinroete is diep dankbaar vir die ongelooflike reaksie vanuit die hele land (én verder!) op die versoek vir noodvoorrade in die Knysna-omgewing. Baie dankie aan sovele mense (gemeentes, sinodes en ander instansies) wat vanuit alle oorde voorrade gestuur het. Eugene…