Biltong, Brood en Woord

Biltong en rugbypraatjies- wat meer kan ‘n man nou vra? Die hoogtepunt van Bergsig se mannebediening lê om die draai. Nooi gerus jou vriende, bure, familie en kollegas! Beperkte aantal kaartjies vir slegs 180 manne! Kaartjies teen R100pp is beskikbaar by die kerkkantoor SLEGS tot Ma 26 Sept om 09:00.

STRANDDIENS 9-23 Des 2016

Ons reik hierdie jaar weer uit na Heroldsbaai om op ‘n praktiese manier God se liefde te gaan uitleef aan vakansiegangers en elke mens wat oor ons pad kom. Ons kernwaardes is liefde, geloof, eenheid, vreugde en diensbaarheid – ons sal daarna streef om in alles wat ons doen hierdie waardes uit te leef. Indien…

NGK George-Bergsig: Beleid oor homoseksualiteit en selfdegeslag verhoudings

Hier volg dan Bergsig gemeente se beleid vanuit ‘n vraag-en-antwoord perspektief (let wel: hierdie is ‘n konsep-beleid. Dit beteken die kernbeginsels daarvan staan vas, maar die fynere details en presiese verwoording is nog onderworpe aan veranderinge met die diskresie van die kerkraad):    

Ons besoek die Hattinghs in Mosambiek

Die bediening in Mosambiek Francois en Nadia Hattingh, en hul drie kinders, Franco (16), Heidi (15) en Waldo (14), werk reeds sedert 1997 in Mosambiek – die afgelope elf jaar onder  die Mwinikas in die Pebane distrik in Noord-Oos Mosambiek.  Hulle is met ‘n kerkplantingsprojek besig onder ‘n oorwegend Moslem bevolkingsgroep en werk onder beskerming…

Uitreik na gemeenskap – 11 Sept om 10:00

Sondag, 11 Sept, sal daar net een erediens wees om 08:30.  Direk daarna, om 10:00, reik ons as gemeente saam uit na ons plaaslike gemeenskap.  Ons wil graag mense in ons gemeenskap bedien met die liefde van ons Here en só ‘n verskil maak. Die hele gemeente (individue en gesinne) word opgeroep om daaraan deel…

Preekreeks: GOD se gids tot VREUGDE

Preekreeks oor GOD SE GIDS TOT VREUGDE uit Paulus se brief aan die Filippense: Die diep begeerte van elke mensehart is om vreugde te ervaar. Maar tog is dit dikwels moeilik bekombaar, selfs vir gelowiges. Omstandighede daag ons vreugde uit en die prentjie wat die wêreld van ons vreugde wil gee is dikwels vals en…

BID vir die Msinga-uitreik 2016

Lees gerus meer oor ons uitreik na eBusi, Msinga: Gedurende 1993 (23 jaar gelede) het Bergsig gemeente vir die eerste keer na Msinga uitgereik. Ons het deur die jare op verskeie plekke in die Msinga-omgewing gewerk tot ons in 2008 vir die eerste keer na eBusi uitgereik het. Vanjaar sal dit die agste keer wees…

Rina Hugo tbv Christelike Seemansorganisasie

Die senior lidmate van die gemeente was bevoorreg om ‘n uitvoering van twee van die Afrikaansemuseik se twee ikone Johan van Rensburg en Rina Hugo te kon bywoon. Beide van hulle val wat ouderdom betref ook reeds in die Senior kategorie waar ‘n mens kan verwag dat die kwaliteit van die kunstenaars se optrede ‘n…

PINKSTER 2016: 8-12 Mei

Ons het vanjaar die voorreg gehad om vir Prof Nelus Niemandt by ons te hê. Hy het die PINKSTER gelei oor die tema: Die kerk laat lewe floreer! Prof Nelus was die vorige moderator van die NG kerk se Algemene Sinode. Die verskillende temas van Pinkster was die volgende: – Die kerk laat LEWE floreer – Die…