Bergsig Nuus Sept 2016

Die nuutste uitgawe van ons Bergsig Nuus is nou beskikbaar. Lees dit gerus hieronder. Die blaadjies is ook beskikbaar op facebook, by die kerkkantoor, die kerk ingange en saal.   Bergsig-Nuus III-2016-pdf        

Emmers van HOOP na Proteapark

Ons gaan So 22 Mei na die eerste diens (ongeveer 09:30) uitreik na behoeftige gesinne in Proteapark plakkerskamp. Die nood is werklik uiters hoog by hierdie minder-bevoorregtes. Kleingroepe, kategese groepe en individue word hartlik uitgenooi om ‘n EMMER saam te stel of selfs net die uitreik mee te maak. Gevulde emmers en selfs onbederfbare items…

Msinga 2016

Ons jaarlike sendinguitreik na die gemeente in eBusi naby Ladysmith, vind tydens die Junie-Julie vakansie plaas. PEPSI-blikke is steeds beskikbaar vir fondsinsameling – hierin kan jy al jou kleingeld gooi. Dit is in die kerk en by die kerkkantoor beskikbaar. Ons versoek vriendelik dat jy jou gevulde blikkie terugbring na kerkkantoor of plaas dit Sondae…

Ouerskapreeks met Johan Smith

OUERSKAPREEKS MET JOHAN SMITH EN V!taAmp Strewe jy na ‘n lewe in oorvloed?  Dan is hierdie Ouerskapreeks met Johan Smith en V!ta Amp Ouers net die geleentheid om jou toe te rus vir so ‘n lewe.  VitaAmp is deur Johan Smith as deel van ‘n visie om ‘n verskil te maak in die lewens van…

Die boodskap van die kruis van Christus

Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God.   1 Kor 1:18 Betekenis van die kruis boekie PDF                        

13 Mrt 2016 – NIGHT of WORSHIP

‘Songs of Worship arise from a life of worship, based on the grace of God displayed through His Son, Jesus Christ.’ We can only respond to His goodness. Download Jeug band 2016:  

MiKiTi Basaar 2016!!!

Baie baie dankie aan elke liewe persoon wat so onbaatsugtig deel was van die beplanning, uitvoering en bywoning van ons Groot Mikiti Basaar! Ons waardeer almal se bydraes en insette opreg. Dit was waarlik ‘n wonderlike fees. Koördineerder Lindie Lütter.  

MiNi Argus 12 Maart 08:00

MiNi ARGUS Sat 12 Mrt 08:00 Elke kind wat inskryf kry ‘n gratis speel bewys by Texas Kidz. Alle kinders !!!!! Kom deel in die pret! *Bring die hele gesin saam *Skopfietse alleenlik! (Bring jou eie) *R5 per kind inskrywingsfooi *Wenners ontvang geskenk van Texas Kids *Elkeen wat deelneem ontvang ‘n “MEDALJE” *Skryf in by…

Brief van NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK ALGEMENE SINODE

1 Maart 2016 Brief aan NGK 2016-03-01 PDF   Liewe Lidmaat Ons, die dagbestuur van die Algemene Sinode, is besorg oor die stand en gang van sake in die wêreld en in Suid-Afrika. Ons rig hierdie brief aan jou om iets van ons besorgdheid te deel, maar ook ons deernis te betuig met lidmate wat in hierdie…