Upgrade jou denke

Reeks by die Kruisdiens (18:00) Hoe ’n mens dink bepaal hoe jy lewe. Daar is baie faktore wat ons denke beïnvloed waarvan ons dikwels nie eers bewus is nie. Talle Christene sukkel aan die een kant met denke van skuld en minderwaardigheid. Aan die ander kant is baie gelowiges se denke ingestel op wêreldse dinge…

Eredienstye en Kinderkerk 2015

Die nuwe kategesestelsel is nou in werking Die implikasie hiervan is dat die Gr 1-7 kinders ‘n aparte Kinderkerk (met kategese) om 08:30 sal hê. Gr 8-12 kleingroepe kom steeds na die Kruisdiens om 18:00 bymekaar. Die lokale word duidelik aangedui buite die Jeuglokaal. Kontak asb vir Ds Antonvir enige navrae. (044 871 1212, 083 286…

Gesinsdiens 25 Jan 08:30

Gwendoline het tydens ons Gesinsdiens opgetree. Loer gerus na die foto’s van die besonderse diens.

Emmers van Hoop So 21 Sept 09:30

EMMERS VAN HOOP: Ons reik So 21 Sept uit na spesifieke behoeftige gesinne in Proteapark. Groepe en individue word uitgenooi om ‘n “Emmer van Hoop” saam te stel en dit tydens die uitreik af te lewer. Ons het So 21 Sept uitgereik na behoeftige gesinne in Proteapark. ‘n Emmer van Hoop bestaan uit: ‘n Plastiekemmer met “Jesus…

Wêreldimpak-reeks 7,8 Sept 2014

Fokus op die wêreld: “Waak” met spreker Mike Burnard. ‘n Wêreld  van woelinge Die wêreld beleef tans van die mees dramatiese woelinge van hierdie generasie.  Die oorlog in Sirië, die stigting van ‘n Moslem staat in Irak, die oorlog in Gaza en die onlangse revolusies in die Arabiese wêreld bied ongekende uitdagings en geleenthede vir…

Biltong-, Brood- en Woordaand van die Mannebediening

Die aand was nie net wat die liggaamlike verkwikking betref ‘n reuse sukses nie maar veral ook die geestelike voedsel waarmee  Johan Ackerman , die Goue Leeusrugby se hoofafrigter, aan ons bedien het was opbouend en ‘n wonderlike getuienis van ‘n man wat daagliks sy Godsdiens prakties uitleef en die geleentheid benut om ‘n positiewe…

Senior lidmaat tee

Ons senior lidmate is toegespreek deur Nicolene Schillack, voorheen ‘n teatersuster in oog-chirurgie verbonde aan die George Surgical Centre. Sy bied gratis lesings aan oor oog-chirurgie en oogtoestande, en konsentreer spesifiek op seniors se behoeftes. Dankie aan Johan Ferreira, koördineerder van ons senior-lidmaat-bediening, en Antionette Marais en haar span van die onthaalbediening, vir die heerlike…

Stranddiens by Heroldsbaai 12-25 Des 2014

Ons reik hierdie jaar weer uit na Heroldsbaai om op ‘n praktiese manier God se liefde te gaan uitleef aan vakansiegangers en elke mens wat oor ons pad kom. Ons kernwaardes is liefde, geloof, eenheid, vreugde en diensbaarheid – ons sal daarna streef om in alles wat ons doen hierdie waardes uit te leef. Indien…