REFORMASIE 500

Categories: Nuus

Oktober 2017 is die 500jarige  herdenking van die begin van die Hervorming. Al die dienste van Oktobermaand dek een aspek van die Hervorming.

Beginsels van die Reformasie

 1. So 1 Okt: Sola Gratia Slegs die genade
  Geen daad van die mens verdien enige guns of gawe van God nie – en beslis nie verlossings nie. Omdat God die mens liefhet,begenadig Hy Sy kinders, en word hulle verlos.

 

 1. So 8 Okt: Sola Fide Slegs geloof.
  God skenk aan die mens deur die Heilige Gees die ware geloof – ons kan Hom ken en vertrou – en deur hierdie geloof alleen word die mens gered.

 

 1. So 15 Okt: Sola Scriptura Slegs die Skrif.
  God openbaar Hom in die Skrif. Ook openbaar Hy aan ons alles wat ons nodig hetvir ons verlossing. Daar is geen openbaring of woord van enige mens of selfs ‘n engel wat kan byvoeg by die Bybel nie.

 

 1. So 22 Okt: Solus Christus Slegs Christus.
  Die enigste weg tot verlossing is deur die kruisdood en opstanding van Jesus Christus. Geen daad of optrede van die mens kan enige bydrae tot sy verlossing maak nie.

 

 1. So 29 Okt: Soli Deo Gloria Alleen die eer aan God.
  Die mens se doel op aarde is om te leef tot eer van die volkome en volmaakte God. Alles wat die mens dus dink,doen en sê moet dus God se eer en heerlikheid uitbasuin.