Vakature: Voltydse jeugwerkerspos

Categories: Nuus

NG Kerk George-Bergsig Vakature: Voltydse jeugwerkerspos

Sluitingsdatum: 9 Januarie 2019.

Die NG gemeente George-Bergsig se visie is: “God verander lewens, Hy stuur ons om sy liefde te leef.” Die gemeente is opsoek na ’n persoon wat vanuit hierdie visie binne sterk verhoudings die jeug van ons gemeente sal bedien. By Bergsig gemeente vind bediening in spanne plaas waarbinne die jeugwerker, lidmate en leraars saamwerk om ons jeug met passie en ywer te bedien.

Die pligte behels onder andere:
• Woordverkondiging in samewerking met leraarspan
• Toerusting van jeugbedieningleiers
• Koördinering van kleuterkerk- en kinderkerkbediening in samewerking met leraars
• Bediening van Gr 8-10 jeug in samewerking met die leierspan
• Begeleiding van belydenisklas (Gr 11)
• Organisering van jaarlikse stranddiensuitreik na Heroldsbaai
• Aanbied van plaaslike uitreike en jeugkampe
• Algemene pastorale sorg van tieners
• Bediening by skole in samewerking met personeel
• Koördinering van kleingroepbediening onder studente en jong volwassenes

Posvereistes:
Persone wat oor die volgende vereistes beskik kan aansoek doen om die pos te vul:
• ’n Passie vir God en ’n hart vir jongmense
• ’n Sterk fokus op verhoudings
• ’n Lewende verhouding met die drie-enige God
• Emosionele en geestelike volwassenheid
• Geroepenheid en passie vir jeugbediening
• Moet goed in spanverband kan saamwerk
• Lidmaat van die NG Kerk
• Beskik oor eie vervoer

Kwalifikasies en ondervinding:
• ’n Tersiêre kwalifikasie in jeugwerk
• Ondervinding in jeugwerk is ’n aanbeveling

Diensaanvaarding: 1 Maart 2019 (vroeër indien moontlik vir die kandidaat).

Aansoek:
• Stuur u aansoek, asook ’n kort motivering van u aansoek per e-pos aan: admin@george-bergsig.co.za
• Aansoeke moet ’n kort CV asook drie verwysings insluit
• Sluitingsdatum vir aansoeke: 9 Januarie 2019
• Aansoekers wat die kortlys haal, sal genooi word vir ’n persoonlike onderhoud
• Salaris onderhandelbaar

Navrae:
Enige navrae kan telefonies gerig word aan ds Rudolph Grobler, tel: 082 820 9899 of per e-pos aan: wolliegrobler@gmail.com

Die kerkraad is nie verplig om ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.