Word deel van NGK George-Bergsig se seniorbediening

Categories: Nuus

Visie: Ons as seniors leef Christus se liefde deur saam: geestelik te groei, te kuier en om te gee vir mekaar en vir die wêreld.

35579281. Geestelike bediening. Hier gaan dit oor onder andere oor pastorale versorging, siekebesoek, trauma en sterwensbegeleiding, eredienste, Bybelstudiegroepe, selgemeentes, wyksbyeenkomste, weeklikse byeenkomste.

2. Sosiale bediening. Op die oomblik het ons elke kwartaal ‘n teegeleentheid by die kerk en ‘n afsluitingsete aan die einde van die jaar. Die bediening sal ook daguitstappies beplan, projekte reël en opleiding gee in areas soos rekenaars en selfoongebruik.

3. Omgee en versorging. Die groep seniors wat hier bedien word, is mense wat moeilik beweeg. ‘n Baie groot deel van hierdie groep is mense wat glad nie meer kerk toe kan kom nie en wat geestelik en fisies tuis of in hulle onmiddellik omgewing bedien moet word. Die bedieningsgroep stel hom ten doel om seker te maak dat seniors wat eensaam is (veral die wat alleen bly), ‘n besoek ontvang. Dit is hier belangrik dat die “jonger” en aktiewe seniors sal omgee vir die  gemeenskap.

Voltooi asb die vorm en raak betrokke! Senior-lidmaat-bediening-pdf

 

vorm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seniorbediening Fotos