So 24 Jun 2018 – Jy is spesiaal

Categories: Preke

Ds Hannes Pretorius. Teks: Psalm 139:1-4, 13-18. Tema: Jy is spesiaal.

Download

 

pp Ps 139 13-18 Jy is spesiaal PDF

pp Ps 139 13-18 Jy is spesiaal Powerpoint

U omsluit my van alle kante:
1.  Vir die koorleier. Van Dawid. ‘n Psalm.
     Here, U sien dwarsdeur my, U ken my.
2.  Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit, U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom.
3.  Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit, U is met al my paaie goed bekend.
4.  Daar is nog nie ‘n woord op my tong nie of U, Here, weet wat dit gaan wees.
13. U het my gevorm, my aanmekaargeweef in die skoot van my moeder.
14. Ek wil U loof, want U het my op ‘n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker:
15. geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie, toe ek aanmekaargeweef is diep in die moederskoot.
16. U het my al gesien toe ek nog ongebore was, al my lewensdae was in u boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is.
17. Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal!
18. As ek hulle sou wou opnoem – hulle is meer as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U te doen hê.