So 9 Sept – Jesus het sy hand uitgesteek.

Categories: Preke - Opgeneem

Ds Hannes Pretorius. Teks: Mark 1:40-45. Tema: Jesus het sy hand uitgesteek.

Download

Mark 1 40-45 Jesus het sy hand uitgesteek PDF