So 30 Junie – Gaan hierdie skip seil?

Categories: Preke - Opgeneem

Douglas Stanley. Teks: Kolossense 3:12-17. Tema: Gaan hierdie skip seil?

Download

So 30 Junie Douglas Stanley Powerpoint Gaan hierdie skip seil PDF

Bergsig Jeug Kol 3 WORD

Bergsig Jeug Visie Kol 3 2019 PDF

 

Kolossense 3:12-17

By NG George-Bergsig glo ons dat God lewens verander en ons stuur om Sy liefde te leef. Vir die Jeug- en Kinderbediening leef ons Sy opdrag op drie wyses uit: by eredienste, deur onderrig en deur uit te reik in diensbaarheid. In hierdie drie ruimtes volg ons die strategie wat Paulus in sy brief aan die gemeente in Kolosse gee.

 

EER

Die drie eredienste op ‘n Sondag bied ‘n verskeidenheid style waarop kinders en jongmense saam met die gemeente gevorm word om in geloof te groei. Die Informele diens (08:30) bring dikwels ‘n groot aantal gesinne byeen om onder begeleiding van ‘n opgewekte musiekgroep die Here te aanbid ter voorbereiding op die verkondiging van Sy Woord. Die tweede diens (10:00) bied ‘n meer tradisionele aanslag, maar met dieselfde fokus op aanbidding en Woordverkondiging.

Die Kruisdiens (18:00) bied ‘n baie intieme ruimte om saam in gesprek te tree oor die Woord. Heerlike vars koffie vooraf en ligte verversings na die diens skep ‘n gesellige atmosfeer en bou aan die onderlinge gemeenskap tussen die Kruisdiensers. Sluit gerus aan by die Whatsapp-groep en ontvang weekliks Bybel-pitkos ter voorbereiding van die komende Sondag se Kruisdiens.

LEER

Getrou aan die opdrag om God se Woord in ons harte te hou, is ons gretig om mekaar te onderrig en by mekaar te leer.

Die Kleuter- en Kinderkerk vind tydens die Informele diens plaas (08:30) en is ‘n veilige ruimte vir elke kind om uit die Bybel te leer, Jesus te aanbid en heerlik saam te speel. Die ouers en tieners wat hier bedien is vol liefde en vreugde, so bring jou voorskoolse of laerskool kind vir ‘n pret-gevulde, leersame uur in die Here se teenwoordigheid.

Ignite is die bediening aan, met en deur die tieners (Gr. 8-10) met byeenkomste na die Informele diens (09:30-10:30). Jongmense kom bou sinvolle vriendskappe deur saam te kuier en wysheid in die Woord te soek. Dit is ook waar tieners toegerus word vir die verskeie uitreikgeleenthede waarby die gemeente betrokke is.

Nader aan die einde van ‘n jongmens se hoërskoolloopbaan begin elkeen ‘n eie geloofsoortuiging vorm. Die aflê van Belydenis voor die gemeente is die geleentheid waar elke jongmens kan getuig van die geloof wat hulle bely. Daarvoor is die finale jaar van kategese ook ‘n voorbereiding en afronding sodat elke jongmens met vertroue hul geloof publiek kan bely.

 

DIEN

‘n Natuurlike uitvloeisel van eer aan God en onderrig in Sy Woord is diens aan mense en die omgewing. Daarom is die Jeugbediening betrokke by verskeie uitreike in die omgewing.

Ons jeug reik een keer per maand uit na Kidstop, ‘n inisiatief in samewerking met Youth for Christ in Borcherds, ‘n suidelike woonbuurt van George. Na ‘n gesonde bord kos kom die sowat 50 kinders vol energie bymekaar vir dansies, liedjies, ‘n kort boodskap en prettige speletjies. Die verhoudings wat gebou word tussen die Ignite-tieners en die kinders van Borcherds bring elkeen opnuut by die besef dat hulle in Christus kosbare waarde het.

Die gemeenskap van Geelhoutboom woon op die plase oos van George en sluit ‘n skooltjie in van ouer as 150 jaar. ‘n Bediening wat in 2009 vanuit Bergsig-gemeente begin het as opheffingswerk het in 2019 ontwikkel tot ‘n maandelikse besoek deur die Ignite-jeug. Aktiwiteite sluit in speletjies, gebedswandel, saamsing en ‘n vakansieprogram in Julie. Buiten die vrug wat dit in die harte van Geelhoutboom-kinders dra, is dit ook ‘n geleentheid waar Bergsig-gemeente se jeug blootstelling kry aan ‘n gemeenskap in nood waar hulle deur Jesus se liefde ‘n verskil kan bring.

George se ligging naby die see beteken ‘n groot invloei van mense vir Desember-vakansies. Dit skep dan ook ‘n geleentheid om vakansiegangers met die liefde van Jesus te bedien. Heroldsbaai Stranddiens is ‘n twee-weeklange uitreik en getuienisgeleentheid vir jongmense wat besef ‘n strandvakansie is nie rede om alle beginsels oorboord te gooi nie. Met ‘n bediening deur onder meer strandspele, Kersliedjies by kerslig, gebedswandel en lesse in omgewingsbewustheid word kinders en jongmense vanuit ons omgewing en vanuit die noorde aangemoedig om maskervry te leef.

 

Mag ons kinders en jongmense gevorm word deur God se transformerende liefde. Mag elkeen getrou bly aan Sy opdrag om in vrede Sy liefde teenoor alle mense uit te leef.

In eensgesindheid met die gemeente wil ons God alleen eer, deur Sy Gees onderrig word en in Sy liefde mense dien.