Koordineerder: Johan Ferreira (082 895 7023)Epos:  johanfer@absamail.co.za

 

Visie: Ons as seniors leef Christus se liefde deur saam:  geestelik te groei, te kuier en om te gee vir mekaar en vir die wêreld.

Word deel van NGK George-Bergsig se seniorbediening! Kontak gerus die kerkkantoor as jy meer wil weet of wil inskakel. (044 871 1338)

 

1. Geestelike bediening.

Hier gaan dit oor onder andere oor pastorale versorging, siekebesoek, trauma en sterwensbegeleiding, eredienste, Bybelstudiegroepe, selgemeentes, wyksbyeenkomste, weeklikse byeenkomste. 

8499876251_8f8a5a59b8_b

  2. Sosiale bediening.

Op die oomblik het ons elke kwartaal ‘n teegeleentheid by die kerk en ‘n afsluitingsete aan die einde van die jaar. Die bediening sal ook daguitstappies beplan, projekte reël en opleiding gee in areas soos rekenaars en selfoongebruik.1410789711064_wps_41_germany_old_woman_s_hand_

3. Omgee en versorging.

Die groep seniors wat hier bedien word, is mense wat moeilik beweeg. ‘n Baie groot deel van hierdie groep is mense wat glad nie meer kerk toe kan kom nie en wat geestelik en fisies tuis of in hulle onmiddellik omgewing bedien moet word. Die bedieningsgroep stel hom ten doel om seker te maak dat seniors wat eensaam is (veral die wat alleen bly), ‘n besoek ontvang. Dit is hier belangrik dat die “jonger” en aktiewe seniors sal omgee vir die  gemeenskap.

woman-holding-hand-elderlym

 

Jy kan betrokke raak een/meer van hierdie 3 areas:

1. Geestelike bediening:  

– Bybelstudie

– Selgemeente

– Dissipelskapgroep

– Wyksbyeenkomste

– Diens by afteeoord

– Weeklikse diens

– Dienswerker

– Dien op bedieningsgroep

 

2. Sosiaal

– Uitstappies

– Teegeleentheid

– Onthaalbediening

– Dien op bedieningsgroep

 

3. Omgee

– Besoeke

– Vervoer van seniors

– Inkopies vir seniors

– Uitreik gemeenskap & wêreld

– Gebed

– Dien op bedieningsgroep

 

Om in te skakel – druk hierdie vorms uit, vul dit in en besorg terug aan die kerkkantoor. Dit kan ook in die kollekte bussies by die deure geplaas word.

 

Ef 4:16  Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam ‘n eenheid.   Elkeen van hulle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde.

 Senior Lidmaat bediening vorm – WORD

Senior Lidmaat bediening vorm  -PDF