Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

#kinderkerk (voorskool tot Gr 7) 08:30

#tieners (Gr 8 – 10) 18:00

#belydenisgroep 16:45

Ds. Douglas Stanley

Diensleraar: Jeug

072 951 7687

douglas@george-bergsig.co.za

Ons visie vir ons Jeugbediening is om dissipels van Jesus te wees en as gestuurdes Sy liefde te leef.               By NG George-Bergsig gemeente glo ons dat God lewens verander en ons stuur om Sy liefde te leef. Ons leef Sy opdrag op drie wyses uit:   

–  by eredienste (eer), deur              

–  onderrig (leer) en deur   

–  uit te reik in diensbaarheid (dien).

 DIEPER met God:

Die eredienste bied ‘n verskeidenheid style waarop kinders en jongmense saam met die gemeente gevorm word om in geloof te groei. Die Informele diens (08:30) bring gesinne byeen om onder begeleiding van ‘n opgewekte musiekgroep die Here te aanbid ter voorbereiding op die verkondiging van Sy Woord. Erediens (10:15) bied ‘n meer tradisionele aanslag, (begeleiding vind met orrel plaas), maar met dieselfde fokus op aanbidding en Woordverkondiging.

– NADER aan mekaar:

Getrou aan die opdrag om God se Woord in ons harte te hou, is ons gretig om mekaar te onderrig en by mekaar te leer: #bergsigjeug op Sondae. (Slegs tydens skooltermyne en indien inperking dit toelaat).

08:30 tydens die Informele diens #kinderkerk (voorskool 3j tot Gr. 7 Laerskool) kinders sit vir die eerste deel van die Informele diens by hul ouers voor hulle saam met die jeugleiers uitbeweeg na die Jeuglokaal. Dit is ‘n veilige ruimte vir elke kind om uit die Bybel te leer, Jesus te aanbid en heerlik saam te speel. Die ouers en tieners wat hier bedien is vol liefde en vreugde, so bring jou voorskoolse of laerskool kind vir ‘n pretgevulde, leersame uur in die Here se teenwoordigheid.    

18:00 #tieners (Gr. 8 – 10) Tieners kom in die Jeuglokaal bymekaar en bou sinvolle vriendskappe deur saam te kuier en wysheid in die Woord te soek. Dit is ook waar tieners toegerus word vir die verskeie uitreik-geleenthede waarby die gemeente betrokke is.

16:45 #belydenisklas (Gr. 1 1) kom in die Gebedskapel bymekaar. Nader aan die einde van ‘n jongmens se hoërskool-loopbaan begin elkeen ‘n eie geloofsoortuiging vorm. Die aflê van Belydenis voor die gemeente is die geleentheid waar elke jongmens / belangstellende kan getuig van die geloof wat hulle bely. Daarvoor is die finale jaar van kategese ook ‘n voorbereiding en afronding sodat elke jongmens met vertroue hul geloof kan bely.

– WYER na die wêreld:

  • Bediening in skole & koshuise in ons omgewing
  • Pastorale versorging: Voorskool tot studente
  • Heroldsbaai Stranddiens is ‘n weeklange uitreik en getuienis geleentheid en ‘n bediening van onder meer strandspele, Kersliedjies by kerslig en gebedswandel aan kinders en jongmense vanuit George en res van Suid-Afrika.

George se ligging naby die see beteken ‘n groot invloei van mense vir Desember vakansies. Dit skep dan ook ‘n geleentheid om vakansie-gangers met die liefde van Jesus te bedien. Tydens inperking vind die uitreik daagliks via YouTube video’s plaas.