Geskiedkundige oorsig van die Gemeente

 • Stigtingsdatum: 15 Maart 1972 (Konsulent – Moedergemeente: Ds. J.D. Thom)
 • Lidmaattal by afstigting: 522;Eerste Kerkraadsvergadering: 20 Maart 1972
 • Eerste leraar: Ds. S.P. du Plessis (28 Julie 1972 – 13 Julie 1976)
 • Besluit tot oprigting van kerk/saalkompleks vir 800 sitplekke: 21 Augustus 1972.
  Teen beraamde koste van R149 000.
 • Hoeksteenlegging: 1 Desember 1973. Inwyding van kerk/saal: 26 – 27 Julie 1975
 • Tweede leraar: Ds. C.W. Steyn (11 Feb. 1977 – 13 Feb. 1983)
 • Lidmaattal na tien jaar: 962 belydende- en 662 dooplidmate
 • Gemiddelde maandelikse dankoffer na 10 jaar: R5 000
 • Derde leraar: Ds. Charl du Plessis (21 Januarie 1983)
 • Vierde leraar: Ds. R.H. Dick (29 April 1983 – 9 April 1989)
 • Immergroenklub kom tot stand: Junie 1983
 • Inwyding van Kategeselokale: 10 Mei 1985
 • Februarie 1986 word daar met ‘n daaglikse vroeë oggend gebedsgeleentheid begin
 • Die kerkraad keur op 21 Nov. 1988 goed dat verantwoordelikheid aanvaar word vir ‘n evangelistepos in Msinga, Natal.
 • Vyfde leraar: Ds. Anton Louw (26 Mei 1989)
 • Sesde leraar: Ds. Hannes Pretorius (11 Mei 1990)
 • Eerste Biltong-, Brood- en Woordaand: 1990
 • Eerste keer met die karavaan op ‘n Saterdagoggend in die dorp uitgereik: 23 Maart 1991
 • Eerste stranddiens by Heroldsbaai: 1992
 • “Lewe in die lig” word as ons gemeente se visie en missie aanvaar: 1993
 • Gerrit Brink word die eerste sendeling wat deur die gemeente uitgestuur word: 24 Januarie 1993
 • Die gemeente begin bid vir Algerië: Januarie 1993
 • Eerste werkerskamp/uitreiking na Msinga (KwaZulu Natal): 1993
 • Kerkraad word verklein en dienswerkerstelsel word ingestel: 1993
 • Petria Theron word as sendeling na Mosambiek gestuur: 5 Desember 1993
 • Die gebedskamer word in gebruik geneem: 1994
 • Daar word begin met die eerste selgemeentes: September 1994
 • Jeugwerkspos word in die gemeente geskep: 1995
 • Eerste geloofsgelofte-offers (met oog op wêreldsending) word gemaak: 1996
 • Die gemeente se Sendingbeleid word aanvaar en goedgekeur: 19 Augustus 1996
 • Na 25 jaar: Maart 1997 lidmaattal: 1732 belydende- en 683 dooplidmate.
  Gemiddelde maandelikse dankoffer na 25 jaar: ± R50 000
 • Francois en Nadia Hattingh word as sendelinge na Mosambiek uitgestuur: 13 April 1997
 • André van der Bergh word as sendeling na Albanië uitgestuur: 10 Augustus 1997
 • Amos en Moses word na Frankryk/Algerië uitgestuur: 21 Februarie 1999
 • Herstrukturering van Kerkraad: 30 Augustus 1999
 • Dinsdagaande raak ‘n gebedsaand: 2000
 • Projekspanne ter ondersteuning van sendelinge en sendingprojekte kom tot stand: September 2002
 • Gerrie en Arlene Coetzee gaan doen sendingwerk in Brasilië: 2003 – 2007; tans besig vorbereiding vir sendingwerk in Portugal
 • Daar word besluit om deel te word van die “Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes”: Augustus 2003
 • Die eerste dissipelskapgroep as deel van “dissipelskap as ‘n lewenswyse” begin: 2004
 • Daar word begin met ‘n Alternatiewe erediens op Sondagoggende: 20 Februarie 2005
 • Ons gemeentebelydenis kom tot stand: God verander lewens. Hy stuur ons om sy liefde te leef: 2006
 • ‘n Kruisdiens op Sondagaande vir tieners en jongmense kom tot stand: Mei 2006
 • Ons aanvaar die 18-30 jariges as ‘n besondere bedieningsfokus in ons gemeente: 2007
 • ‘n Kruisdiens op Sondagaande vir tieners en jongemense kom tot stand: Mei 2006
 • Sewende leraar: Ds. Manie Botha (22 Julie 2007 – 31 Des 2010)
 • Eerste Stranddiensspan reik tydens die Desembervakansie uit (2007)
 • Inhuldiging van Gebedskapel: 18 Oktober 2009
 • Agste leraar: Ds Rudolph Grobler (23 Jan 2011)
 • Gerrie en Arlene Coetzee word na Portugal as sendelinge uitgestuur: 30 Januarie 2011
 • Kweek-Geloof-Tuis: Eerste toerustingsgeleentheid – 15 Januarie 2012
 • Embleem aangepas Sept 2012. God verander lewens. Hy stuur ons om sy liefde te leef deur ons verhouding: met God, met onsself, met mekaar en met die wêreld.
 • Kerkraad keur op 25 Aug 2014 goed dat: vanaf Jan 2015 die Alternatiewe Erediens om 08:30 en die Erediens om 10:00 regdeur die jaar sal plaasvind. Langnaweke en vakansietyd slegs een erediens om 09:00, Kruisdiens 18:00. Kinderkerk met kategese (Gr 1-7) om 08:30, #ignite kategese enkleingroepe (Gr 8-12) om 18:00 na die Kruisdiens. Die Kleuterkerk (3-6jr) vind dan 08:30 plaas.