As ons terugkyk oor 2013 dan kan ons net getuig van die Heilige Gees se leiding en voorsiening. Vanaf Februarie 2012 het Bergsig
in ’n intensiewe tyd van luister ingegaan om te bepaal wat die Here se visie vir ons gemeente is in hierdie tyd. ’n Groep leiers wat spesifiek
die taak gegee is om saam na God te luister oor hierdie saak het saam hieroor begin bid en vergader. Daar is konsensus bereik dat die Here in hierdie tyd wil hê ons moet anders leef. Hy wil hê ons moet nuut leef in verhoudings.

Die dood van Jesus en sy opstanding en die ontvangs van die Heilige Gees gee vir ons ’n nuwe hart en ’n nuwe lewe, maar die Here wil hê dat hierdie nuwe lewe konkreet moet uitspeel in die verhoudings waarin ons onsself bevind. God verander lewens en Hy stuur ons om sy liefde te leef, Hy doen dit deur ons nuut in verhoudings te laat leef:

  • Met Hom
  • Met mekaar
  • Met onsself
  • En met die wêreld

Logo 1

Om nuut in hierdie verhoudings te leef moet ons verstaan wat die waardes (die diepste karakter) is wat God wil hê ons moet uitleef. Die visionering-groep is in die proses om hierdie waardes vas te stel en wil graag een kern-waarde vir elke verhouding identifiseer. Hierna moet daar maniere gevind word om (biddend en afhanklik van die Gees) hierdie visie en waardes te begin leef. Die prentjie wat God vir ons gee moet werklik word!

Ons wil vir elke gemeentelid vra om in hierdie tyd te bid vir die proses van visionering wat tans nog aan die gang is. Bid vir wysheid en onderskeiding. Bid ook vir gehoorsaamheid, dat wanneer ons God se stem hoor ons die moed en krag sal hê om daarop te reageer met ons hele lewens.

Mag dit alles gebeur tot die eer van sy Naam en die uitbreiding van sy Koninkryk.