ONTMOET DIE

Bergsig-span

Ds. Rudolph Grobler

Leraar

Rudolph is sedert 2011 leraar by Bergsig Gemeente. Hy het sy voorgraadse studies by Kovsies voltooi en sy  meestersgraad in missionale teologie by Maties. Hy is baie gelukkig getroud met Sanet en hulle het twee kinders, Ruben en Elné. Hy en sy gesin geniet al die avonture wat die buitelewe in George bied. Sy bedieningspassie sluit in prediking, huweliksbediening en geestelike leierskap.

Ds. Douglas Stanley

Diensleraar - Jeug

Douglas kom oorspronklik van Riversdal en het sy opleiding in Jeugbediening op Wellington voltooi. Gedurende die 8 jaar wat hy op Somerset-Wes bedien ontmoet hy sy vrou, Ninke en verwerf hy ‘n Nagraadse Onderwyssertifikaat waarna hy as Afrikaans-onderwyser op George aangestel word. In 2019 verlaat hy die onderwys om tot die bediening terug te keer en word in 2021 as diensleraar by George-Bergsig bevestig. Hy en Ninke het twee dogters, Mia en Nina. Wanneer hy nie tuis is nie, sal jy hom dalk in die berge vind met sy draftekkies aan. 

Ds. Anton Louw

Emeritus leraar

Senior lidmate 70 jaar en ouer

Ds. Adriaan van der Colf

Pastorale hulpleraar

Senior Lidmate

Annalise Burger

administratiewe beampte

Christa de Meyer

fasiliteitsbestuurder

Anja Louw

finansies

Donna van der Vyver

orrelis

Regina Magwa

kantoorhulp & skoonmaker

Simeon Moyo

terreinwerker

Alnord Nyirongo

terreinwerker